Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Uudenmaan alueelle 2,7 miljoonaa euroa EU-rahoitusta sekä tukea yritysten kehittämiseen (Uusimaa)

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt huhti-kesäkuussa 2019 Uudenmaan alueelle 2,7 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta sekä kansallista rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin.

ESR-rahoitusta Uudellemaalle myönnettiin lähes 2,1 miljoonaa euroa, jolla rahoitettiin kuutta uutta hanketta. Suurimman rahoituksen, 651 187 euroa, on saanut Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille suunnattuun hankkeeseen. Tavoitteena on kehittää toimintakykyä edistävää kuntoutusta sekä osasuorituksista koostuvia opinto- ja työelämäpolkuja.

Lasten ja nuorten säätiö osatoteuttajineen sai rahoitusta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseen tanssin keinoin. Nuorille suunnattujen työpajojen tavoitteena on vahvistaa nuorten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja sekä yhteisöllisyyttä. Työpajat huipentuvat erilaisiin esityksiin ja tempauksiin esimerkiksi tapahtumien yhteydessä. Lisäksi Vantaan kaupunki sai rahoitusta yritysten ja maahanmuuttajatyöntekijöiden kohtaannon ja nopean työllistymisen kehittämiseen.

Yritysten kehittämispalveluiden osuus rahoituksesta on noin 600 000 euroa, josta lähes 500 000 eurolla tuettiin konsultointipalveluiden hankintaa yritysten kehittämisen tueksi. Konsultoinnin aihealueina voivat olla kasvu ja uudistaminen, tuottavuus ja talous, markkinointi ja asiakkuudet, johtaminen ja henkilöstö sekä innovaatioiden kaupallistaminen. Konsultoinnin lisäksi rahoitusta myönnettiin analyysiin sekä avainhenkilöstön koulutukseen. Kehittämispalveluiden kysyntä on jatkunut viime vuoden tapaan vahvana eli yrityksillä on halua kehittää toimintaansa.

Etelä-Suomeen yhteensä 8,2 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeen ELY-keskus myöntää EU-rahoitusta sekä rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueille. Koko alueelle myönnettiin huhti-kesäkuun 2019 aikana yritys- ja hankerahoitusta 8,2 miljoonaa euroa.

Rahoituksesta hieman yli 2,5 miljoonaa muodostui yritystuista, joista yritysten kehittämisavustusten osuus on 1,5 miljoonaa euroa toimintaympäristöavustuksen 150 000 euroa. Kehittämishankkeita rahoitettiin 28 ja toimintaympäristön kehittämishankkeita yksi. Eniten kehittämisavustusta myönnettiin Kanta-Hämeeseen.

Yritysten kehittämispalveluihin eli analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluihin myönnettiin Etelä-Suomen alueelle lähes 900 000 euroa. Rahoituksesta noin 68 % myönnettiin Uudenmaan alueelle. Valtion tuki yrityksille kehittämispalveluiden hankinnassa voi olla jopa 80 % palveluiden kokonaiskustannuksista.

Kokonaisrahoituksesta 5,7 miljoonaa muodostui alueellisista ESR-hankkeista, joista osa toteutetaan myös ylimaakunnallisina usean maakunnan alueella. ESR-rahoitusta myönnettiin Hämeeseen ja Uudellemaalle noin 2,1 miljoonaa euroa ja loput Kaakkois-Suomeen.

Kuva: Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön myöntämä EAKR-yritysrahoitus, ESR-rahoitus toimin-talinjoittain ja kansallinen yritysrahoitus Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla huhti-kesäkuussa 2019.

 

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

 

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176

 

Liitteet:


Alueellista tietoa