Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Urjalan Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven vesitaloudellinen kehittäminen käynnistyy (Pirkanmaa)

Urjalassa sijaitsevien Nuutajärven, Rutajärven ja Kortejärven säännöstely on jo vuosia herättänyt lukuisia mielipiteitä alueen asukkaissa ja maanomistajissa. Pirkanmaan ELY-keskus ja Urjalan kunta ovat päättäneet käynnistää kyseisten järvien vesitaloudellisen kehittämistyön järvien säännöstelyjen tarkastelemiseksi. Työssä selvitetään aluksi mm. järviketjun nykyisen säännöstelyn vaikutuksia luontoarvoihin, virkistyskäyttöön ja maankuivatukseen sekä lisäksi mahdollisia muutostarpeita.

Virkistyskäyttöön liittyviä säännöstelyn vaikutuksia arvioidaan järvien ja rannan käyttäjiltä kerättävien tietojen avulla 13.6. järjestettävässä yleisötilaisuudessa sekä erillisellä asukaskyselyllä. Yleisötilaisuus järjestetään klo 17-19.30 Urjalan yhteiskoululla, Urjalantie 37 (kahvitarjoilu).

- Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven säännöstelystä on tullut asukkailta jonkin verran yhteydenottoja. Yleisötilaisuuden ja kyselyn avulla toivomme saavamme koottua asukkaiden näkemykset säännöstelyn vaikutuksista, toteaa vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Säännöstelytarve muuttuu olosuhteiden muuttumisen myötä

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärveä on laskettu maankuivatustarkoituksessa jo 1820- ja 1850-luvuilla. Nykyiset vedenjuoksutukset ja -korkeudet perustuvat vuonna 1943 laadittuun laskusuunnitelmaan, joka on saanut vesistötoimikunnan luvan vuonna 1947. Olosuhteet ovat kuitenkin vuosien varrella muuttuneet.

- Energiatuotanto on loppunut Nokoorinkoskessa ja vanhat lupaehdot soveltuvat heikosti nykypäivän tarpeisiin, joten säännöstelyjen tarkistaminen nykypäivän tilanteen mukaiseksi on välttämätöntä. Tästä syystä Pirkanmaan ELY-keskus on käynnistänyt yhteistyössä Urjalan kunnan kanssa vesitaloudellisen kehittämistyön Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven säännöstelyjen tarkastelemiseksi. Työssä ovat mukana konsultteina myös Sitowise Oy sekä FCG Oy, Mäkynen kertoo.

Työssä tarkastellaan nykyisen säännöstelyluvan vaikutuksia voimassa olevien lupapäätösten mahdollistamalla tavalla kahden eri vaihtoehdon kautta:

Vaihtoehto 1. Nykyinen säännöstely toteutetaan tiukasti vuoden 1947 vesistötoimikunnan päätöksen mukaisesti.

Vaihtoehto 2. Nykyinen säännöstely toteutetaan vuoden 1983 vesioikeuden sekä 2007 Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti tietyissä tilanteissa tiukoista määräyksistä poiketen (esim. vähälumisen talven jälkeen kevätalennusta ei tarvitse suorittaa aivan alas asti).

Erilaisista selvityksistä taustatietoa säännöstelyn vaikutusten arviointiin

Säännöstelyn vaikutuksia luontoarvoihin kartoitetaan keväällä 2019 käynnistyvillä luontoselvityksillä Nuuta-, Ruta- ja Kortejärvillä. Virkistyskäyttöön liittyviä vaikutuksia arvioidaan järvien ja rannan käyttäjiltä kerättävien näkemysten avulla.

Säännöstelyn vaikutuksia maanviljelyyn ja kuivatukseen selvitetään syksyn 2019 aikana. Työssä tarkastellaan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia järvien vedenkorkeuksiin ja tuleviin virtaamiin sekä nykyisten säännöstelylupien toimivuutta tulevaisuudessa. Myös esteetöntä kalankulkua selvitetään.

- Nykysäännöstelyn vaikutusten arviointityön tulosten perusteella selvitetään tarpeen mukaan vaihtoehtoja nykyiselle säännöstelylle, kuten säännöstelyluvan muuttamista, nykyisten säännöstelyrakenteiden toimivuutta ja niiden mahdollista korvaamista esim. pohjapatoratkaisuilla. Mahdolliset muutokset säännöstelyyn vaativat lopuksi tahon, joka hakee lupamuutosta aluehallintovirastosta, kertoo johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid.

 Lisätietoja:

www.ymparisto.fi/saannostely/urjala

Urjalan kunta:

Pirkanmaan ELY-keskus:


Alueellista tietoa