Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pientä muutosta tapahtunut, edelleen positiivinen kehitys jatkuu

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli vuoden 2019
maaliskuussa yli 8 prosenttia alempi kuin vuoden 2018
maaliskuussa. Uusia avoimia työpaikkoja oli yli 1 000 kpl
enemmän kuin vuotta aiemmin, eli lähes 7 300 kpl. Työttömiä
työnhakijoita Pirkanmaalla oli vuoden 2019 maaliskuussa 22
490 henkilöä, laskua vuositasolla yli 2 100 henkilöllä eli 8,6
prosenttia. Työttömyysaste oli 9,2 prosenttia. Vastaavasti
koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin 9,1 prosenttia.
Kunnista seitsemässä oli alle 7 prosentin työttömyysaste.
Rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat helpottuneet
jonkin verran vuositasolla verrattuna. Työttömien miesten
työllisyyskehityksessä oli hidastumista, joka pitkällä aikavälillä
tarkoittaa talouskasvun hidastumista.

Pirkanmaan tyollisyyskatsaus maaliskuu 2019.pdf


Alueellista tietoa