Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Tiesuunnitelman laatiminen käynnistyy valtatien 12 parantamiseksi välillä Uusikylä - Tillola

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) käynnistää tiesuunnitelman laatimisen yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta on ilmoitettu 26.2.2019. Tiesuunnitelman laatii työyhteenliittymänä Pöyry Finland Oy ja Finnmap Infra Oy. Tiesuunnitelmavaiheen maaperätutkimuksia maastossa suorittaa puolestaan Taratest Oy. Lisäksi suunnittelutyön edellyttämiä maastomittauksia on tehnyt kevään ja kesän aikana useampi toimija.

Valtatien 12 Lahden ja Kouvolan välinen osuus on yksi Suomen tärkeimmistä poikittaisyhteyksistä niin henkilöliikenteelle kuin elinkeinoelämän kuljetuksille. Yhteysväli kuuluu Euroopan laajuiseen kattavaan liikenneverkkoon (TEN-T) sekä Suomen maanteiden pääväyläverkkoon (palvelutasoluokka I). Valtatieosuus ei nykyisellään täytä Suomen pääteille asetettuja liikenteen palvelutasotavoitteita eikä keskeisimpiä liikenteellisiä ongelmia tai puutteita palvelutasossa voida ratkaista ilman nykyisen valtatien kehittämistä.

Suunnittelukohteeseen kuuluvat valtatien 12 osuusvälin Uusikylä - Tillola tie- ja katuverkon ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen järjestelyt. Valtatie 12 parannetaan jatkuvaksi keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi osittain nykyisen valtatien vieressä, osittain nykyistä valtatietä hyödyntäen. Kausalan ja Tillolan kohdille tehdään eritasoliittymät, ja muut valtatien liittymät parannetaan porrastettuina tasoliittyminä.

Kaikki yksityistieliittymät valtatielle katkaistaan ja niille rakennetaan korvaavat kulkuyhteydet sekä jatkuva rinnakkaistie. Tiejaksolle toteutetaan tarvittavat pohjavesi- ja melusuojaukset. Suunnitelman tavoitteena on parantaa valtatieliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä torjua ympäristölle aiheutuvia haittoja.

Suunnittelun lähtökohtiin ja suunnitelmaluonnoksiin on mahdollista tutustua ja vaikuttaa suunnittelun edetessä. Suunnitelmaluonnoksia esitellään muun muassa avoimissa asukastilaisuuksissa, joista tiedotetaan erikseen. Tilaisuuksien lisäksi suunnitelma-aineistoon voi tutustua hankkeen verkkosivulla tai olemalla suoraan yhteydessä suunnittelijoihin. Verkkosivuilla tiedotetaan myös suunnittelun etenemisestä ja lähiaikojen tapahtumista.

Hankkeen oman osion löydät Väyläviraston sivuilta:
Vayla.fi > Hankkeet > Suunnitteilla olevat tiehankkeet > Päijät-Häme > Vt 12 Lahti-Kouvola > Uusikylä-Tillola

 

Lisätietoja:

  • Anna Elf, Uudenmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 021 395
  • Ilkka Puustinen, Pöyry Finland Oy, etunimi.sukunimi@poyry.com, puh. 010 33 26476
  • Kaj Taskinen, Taratest Oy, etunimi.sukunimi@taratest.fi, puh. 040 728 7222

Alueellista tietoa