Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Syyskuun työllisyyskatsaus: Työttömien työnhakijoiden osuus manner-Suomen alhaisin Pohjanmaan ELY-keskusalueella - työllisyyspalveluita kehitetään vastaamaan työvoimapulaan (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Tänään ilmestyneen työllisyyskatsauksen mukaan työttömyys väheni syyskuussa vuodentakaiseen verrattuna 0,8%. Pohjanmaan ELY-keskusalueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin (5,8%). Koko maassa osuus on 8,9%. Uusia avoimia työpaikkoja oli syyskuussa avoinna 19,0% enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten työttömyys vähenee myös edelleen: alle 25-vuotiainen työttömien määrä laski 2,7% viimevuotiseen verrattuna.  Elokuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta laski Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja koko maassa 0,3 prosenttiyksikköä.

Työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää paljon erilaisia toimia

Hallitus sopi budjettiriihessä merkittävistä panostuksista työllisyyden edistämiseksi. Näin nopeutetaan työllistymistä ja tarjotaan työnhakijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palveluja. Työllisyyspaketin tavoite nostaa systemaattisesti työllisyysastetta satsaamalla työllisyyspalveluihin. Hallitusohjelmaan kirjatun työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää paljon erilaisia toimia ja hyvää yhteistyötä. Työllisyyttä edistävien toimien vaikutukset eivät ole suhdanteesta riippumattomia. Suomen talouskasvua rajoittavat sekä globaali kasvun hidastuminen että työvoiman tarjonnan rajoitteet. Nopeita vaikutuksia saadaan aikaiseksi esimerkiksi työlupaprosessin sujuvoittamisella ja palkkatuen uudistuksella. Sen sijaan esimerkiksi osaamisen kehittämiseen ja osatyökykyisten työllisyyteen liittyvät toimet vaikuttavat pidemmällä aikavälillä.

Pohjanmaan ELY-keskuksessa ml. TE-toimistossa on jo 2019 vuoden alusta kehittämistyön ja toiminnallisten muutosten myötä viety eteenpäin hallitusohjelman keskeistä sisältöä ja nostanut mm. oman alueen pitkän aikavälin työllisyystavoitteen 80 prosenttiin. Pohjanmaan ELY-keskus keskittyy vahvasti kehittämistyössään työllisyyden kasvattamiseen sekä osaamisen vahvistamiseen ja varmistamiseen nk. nelikaistamallilla: nuorten ehjät polut työelämään, rakenne- ja pitkäaikaistyöttömien ratkaisukeskeiset työllistämismallit, työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton lisääminen ja jo maassa olevien rekrytoiminen työelämään (Talent Coastline  -ekosysteemi) sekä  vastaamalla työn ja elinkeinojen murrokseen mm. jatkuvan oppimisen ja digitaalisuuden kehittymisen kautta.

Hyvinvoivat yritykset alueemme elinehto

Pienet- ja keskisuuret yritykset ovat avainasemassa hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamisessa, sillä suurin osa uusista avoimista työpaikoista on viime vuosina syntynyt pk-yrityksiin. Samaan aikaan on yksinyrittäjien määrä lisääntynyt merkittävästi. Hyvinvoivat yritykset ovat alueemme elinehto. ELY-keskusten vastuulla on uudistetun Team Finland -toiminnan alueellinen koordinaatio.  Team Finland Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan palveluverkostoon kuuluvat Pohjanmaan ELY-keskus, TE-toimisto, Business Finland, Finnvera ja Viexpo. Team Finland –toimijoiden asiantuntemus on vahvaa ja heillä on käytössään monenlaisia työkaluja, joiden avulla autetaan alueen yrityksiä menestymään, kasvamaan ja kansainvälistymään.

Palveluja yrittäjän avuksi

Uusi hallitusohjelma sisältää merkittäviä panostuksia työllistämistoimiin. Yksin- ja pienyrittäjyydessä on paljon kasvupotentiaalia, mutta monilta pienyrittäjiltä puuttuu rekrytoinnissa ja työnantajana toimimisessa tarvittavat tiedot ja taidot. Työllistä taidolla -palvelu vastaa juuri tähän tarpeeseen. Palvelun kautta pienyrittäjä saa yksilöllistä neuvontaa rekrytointiin tai työn teettämiseen sekä yleisemminkin työnantajana toimimiseen. Työllistä taidolla -palvelu on yrityksille maksuton ja sitä tuottaa seitsemän eri palveluntuottajaa, mm. Suomen Yrittäjäopisto. Varsinkin uuden työntekijän palkkauksessa voi olla hyvä käyttää palkkatukea. Palkkatuki tarkoittaa TE-toimistosta haettavaa taloudellista tukea, jota voidaan myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

Lue koko katsaus täältä

Briefly in English

Median yhteydenotot ja haastattelupyynnöt:
viestintäpäällikkö Mirella Kivelä, puh. 0295 028 652, [email protected]

 


Alueellista tietoa