Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Satakuntaan yli 40 000 euroa avustusta arvokkaan rakennusperinnön hoitoon (Satakunta)

Vuonna 2019 Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Satakuntaan 44 000 euroa avustuksia rakennusperintökohteiden kunnostukseen. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 39 kpl ja 13 hakijaa on saanut myönteisen päätöksen. Yleisimmin avustusta haettiin aikaisempien vuosien tapaan asuin- ja talousrakennusten kattojen, ikkunoiden ja julkisivujen korjauksiin ja maalauksiin.

Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain määrärahaa jaettavaksi harkinnan mukaan avustuksina rakennusperinnön hoitoon. Avustuksia myönnetään korjauksiin, joissa edistetään kulttuurihistoriallisten tai maisemallisesti arvokkaiden rakennusten säilymistä. Korjaustyö tulee tehdä siten, että rakennuksen alkuperäinen luonne ja ominaispiirteet sekä historiallinen aitous säilyvät ja vältetään rakennusosien tarpeetonta uusimista. Jokainen kohde on kuitenkin yksilöllinen, joten laajoissa korjauksissa tarvitaan usein asiaan perehtynyttä suunnittelijaa. Satakunnan Museo toimii korjaustyön antikvaarisena asiantuntijana valvoen, että korjaustyö täyttää avustusehdot työtapojen ja käytettävien materiaalien osalta.

Myönnetyt avustussummat ovat keskimäärin 3000€/kohde, mutta näillä summilla saadaan paljon hyvää aikaiseksi. Avustusten merkittävyys on noussut esille myös ympäristöministeriön julkaisussa keväällä 2019:

Selvityksen mukaan avustusten vaikutuksesta kohteita kunnostetaan laadukkaammin ja oikea-aikaisesti. Avustusten taloudellisia vaikutuksia ovat mm. korjatun rakennuksen käyttöiän pidentyminen sekä arvonnousu. Myönnetty avustus, pienikin sellainen, koetaan myös kiitoksena arvokkaasta työstä suomalaisen rakennusperinnön säilyttämiseksi, jota omistaja vapaaehtoisesti tekee.

Hoitoavustusta vuonna 2019 myönnettiin esimerkiksi Kokemäen Tulkkilassa sijaitsevien 1820-luvulta peräisen olevien asuinrakennuksen sekä leivintuvan saumapeltikattojen uusimiseen (kuva oikealla). Kohde sijaitsee Kokemäen kirkonseudun valtakunnallisesti arvokkaassa rakennetussa kulttuuriympäristössä. Ennen avustushakemuksen tekemistä omistaja oli teettänyt kohteesta kuntotarkastuksen sekä korjaussuunnitelman. Myös Rauman valtakunnallisesti arvokkaassa Lapinjokilaakson kylä- ja viljelymaisemassa sijaitseva Kodisjoen Kaupin 1800-luvulta peräisen olevan vanhan päärakennuksen kuisti (kuva vasemmalla) saa uuden kolmiorimahuopakatteen nyt myönnetyn avustuksen turvin.

ELY-keskuksen vuoden 2020 rakennusperinnön hoitoavustuksia voi jo hakea ja hakuaika päättyy 30.11.2019. Avustuksen hakulomake ja ohjeet:


Lisätiedot:

Mia Puotunen, Varsinais-Suomen ELY-keskus,
p. 0295 022 912, [email protected]


Alueellista tietoa