Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Riista-alikulkujen toimivuutta selvitetään (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus selvittää Lappeenrannassa Hurtanmaan, Kankaan ja Hyypiälän alikulkujen toimivuutta hirvieläinten kulkureittinä. Vajaan vuoden mittainen seurantajakso toteutetaan lähettävillä riistakameroilla.

Taavetin ja Lappeenrannan välinen moottoriliikennetieosuus valtatiellä 6 avattiin liikenteelle lokakuussa 2017.  Hankkeen yhteydessä rakennettiin riistaeläinten kulun mahdollistava yhdistetty rinnakkaisliikenteen ja riistan alikulku Hurtanmaan kohdalle.  Kaakkois-Suomen ELY-keskus selvittää nyt, käyttävätkö hirvet tai muut eläimet Hurtanmaan riista-alikulkua kulkureittinään moottoriliikennetien ali. Mukaan seurantaan otetaan myös Kankaan risteyssilta, koska paikallisten metsästäjien havaintojen perusteella sillan tuntumassa liikkuu hirviä.

"Riistakameraseurannalla saamme perustietoa siitä, liikkuuko alikuluissa ylipäätään eläimiä ja jos, niin kuinka usein", kertoo ympäristöasiantuntija Suvi Nirkko Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. "Toiveena myös on, että seurannan tulokset auttavat meitä helpottamaan eläinten liikkumista alueella ja parantamaan liikenneturvallisuutta", Nirkko lisää. 

Hurtanmaan lisäksi ELY-keskus seuraa eläinten liikkumista Vaalimaantiellä Lappeenrannan eteläpuolella. Siellä seurannassa on Hyypiälän ylikulkusillan alapuolinen entinen rata-alue. "Tällä kohteella meitä kiinnostaa erityisesti se, kulkevatko hirvet alikulun kautta Vaalimaantien ali", Nirkko kertoo.

Eläinten liikkumista seurataan riistakameroilla. Kameravalvonnasta ilmoitetaan kylteillä alikuluissa. Riistakameroiden ihmisistä ottamat valokuvat tuhotaan aineiston käsittelyvaiheessa. Seurantajakso alkaa lokakuussa 2019 ja kestää vuoden 2020 elokuun loppuun asti.

Eläimille tarkoitetut ali- ja ylikulut lieventävät tiestön estevaikutusta, vähentävät eläinonnettomuuksia ja parantavat siten liikenneturvallisuutta.

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri
Ympäristoasiantuntija Suvi Nirkko, p. 0295 029 063
Yksikön päällikkö Jussi Kailasto, p. 0295 029 199

Liitteet:

Valokuva: Hurtanmaan alikulku (Vt 6). Kuva: Milla Niemi (jpg)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Riistakameroiden sijainti, kartta (pdf)

Tien alikulku.
Hurtanmaan alikulku, Vt 6. Kuva: Milla Niemi.


Alueellista tietoa