Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Riihimäellä osoitteessa Sakonkatu 4 puhdistetaan maaperää uuden pesuhallin kohdalta (Kanta-Häme)

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen koskien Riihimäellä osoitteessa Sakonkatu 4 suoritettavaa maaperän puhdistustyötä. Kiinteistöllä (694-11-15-1) toimii Oy Teboil Ab:n miehittämätön jakeluasema ja samalle kiinteistölle rakennetaan pesuhalli kesällä 2019. Massanvaihdolla suoritettava puhdistustyön arvioitu kesto on noin 3 viikkoa.

Puhdistustyö toteutetaan ainoastaan pesuhallin maanrakennustöiden vaatimassa laajuudessa. Tutkimuksen perusteella maaperässä on kohonneita öljyhiilivetypitoisuuksia. Suunnitellun pesuhallin kohdalla tiedetään aiemmin sijainneen kahvila-/ huoltamorakennus.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että uuden pesuhallin pilaantunut maaperä kunnostetaan määrättyyn pitoisuustasoon. Pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan käsiteltäviksi laitokseen tai paikkaan, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisellä aineella ja haitta-ainepitoisuudella pilaantuneen maa-aineksen vastaanotto ja käsittely. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, välivarastoitava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

 

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

 

Lisätiedot:

Ympäristöasiantuntija Maria Borg, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 246

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037          

 

 


Alueellista tietoa