Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Rapujen elinympäristökunnostukset loppusuoralla Perhonjoella (Keski-Pohjanmaa)

Perhonjoen säännöstelystä aiheutuneiden raputaloudellisten haittojen vähentämiseen tähtääviä kunnostuksia jatkettiin jälleen syyskuussa. Vuonna 2016 alkaneessa laajassa hankkeessa on toteuttamatta enää pääuoman kohteet Kokkolassa Ouluntien sillan (8-tien) molemmin puolin ja Söderbackan sivuhaarassa. Tavoitteena on, että tekniset kunnostukset voidaan viimeistellä kesällä 2020. Tämän jälkeen hanke jatkuu vielä rapuistutuksina.

Kunnostuksissa jokiuoman ja keskiosan järviryhmän koville pohjille sijoitetaan vaihtelevan kokoista kivimateriaalia, jonka välit ja kolot tarjoavat suojapaikkoja erikokoisille ravuille. Kivirakenteet ovat saarekkeita tai ranta-alueilta alkavia uoman poikkisuuntaisia kiviraitoja. Kivirakenteet sijoitetaan veteen siten, että vesistön muulle käytölle ei aiheudu haittaa. Kunnostustöiden yhteydessä veteen voi irtautua joen pohja-ainesta ja jokivesi voi tilapäisesti samentua.

Perhonjoen raputaloudellinen kunnostus on aluehallintoviraston Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle määräämä velvoitetyö.  Perhonjoen säännöstelyn ja Kaitforsin voimalaitoksen käytön on arvioitu haitanneen Perhonjoen alaosan kehittämismahdollisuuksia vuoden 2004 jälkeen. Aiemmin haittoja ei ole arvioitu aiheutuneen, koska alueella oli tällöin rapurutto.

Hankealueella ja eräissä muissa sivujoissa on toteutettu rapujen sumputusseuranta, jolla on kartoitettu rapujen selviytymistä ja raputautien mahdollista esiintymistä. Seuranta antoi tietoa myös kunnostusten jälkeen toteutettavien rapuistutuksien sijoittamiselle. Tautihavaintoja ei ole ilmennyt. Rapujen istutuksista on laadittu suunnitelma yhteistyössä vesialueen omistajien ja kalatalousviranomaisen kanssa. Ensimmäiset istutukset on tehty tänä vuonna hankkeen alkuvaiheessa kunnostetuille alueille. Yhteensä hankkeessa tullaan istuttamaan yli 30 000 rapua.

Kunnostettavat kohteet ovat sijainneet Perhonjoen pääuomassa Kattilakosken alueella Kaustisella, keskiosan järviryhmässä Kaustisella ja Kruunupyyssä sekä pääuomassa Kruunupyyssä ja Kokkolassa.  Kivien kuljetuksissa urakoitsijoina ovat toimineet Rauman Kone Oy, Hulden & Söner Ab ja Ollqvist Gräv. Kaivinkoneurakoitsijoina ovat toimineet Hulden & Söner Ab, Ollqvist Gräv, Ruoppaus Samppa Oy ja KTK Kokkolan autoilijat Oy.

Lisätietoja:

  • Johtava vesitalousasiantuntija Tommi Seppälä, puh. 0295 027 932
  • Rakennusmestari Usko Lintinen, puh. 0295 027 872
  • Suunnittelija Eero Mäenpää, puh. 040 830 5696

Kuva Perhonjoen työmaalta

Kuva: Perhonjoen työmaalta.


Alueellista tietoa