Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Raportin julkaisutilaisuus: Kustannuksia säästäviä ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen

Valtakunnallinen Kotona Suomessa -hanke (ESR) sekä seitsemän pilottihanketta julkaisee 29.11.2019 raportin, jossa esitetään kehittämisehdotuksia pidempään työttömänä olleiden maahanmuuttajien palveluiden järjestämiseksi. Raportissa esitetään myös neljästä pilottihankkeesta tehdyt kustannushyötyanalyysit. Kustannushyötyanalyysien avulla on pystytty osoittamaan työllistymisestä aiheutuvia välittömiä yhteiskunnallisia säästöjä Oulussa, Raahessa, Vantaalla ja Jyväskylässä. On myös laskettu, että varsin pienen asiakasmäärän työllistyminen riittäisi kattamaan hankkeiden kaltaisen toiminnan vakinaiset kulut. Keskeinen tekijä työllistymistulosten takana on henkilökohtainen ohjaustyö sekä pitkäjänteinen tuki työnhakijoille ja työnantajille.

Raportin julkaisutilaisuus pidetään perjantaina 29.11.2019 klo 9-11.30 (aamiainen klo 8) Scandic Hotel Marskissa (Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki). Tilaisuutta voi seurata myös striimattuna tästä linkistä. Lisätietoa tilaisuudesta ja raportista antaa projektiasiantuntija Laura Ruuskanen, laura.ruuskanen@ely-keskus.fi tai 050-3960257.

Raportissa esitetään seitsemän Kotona Suomessa -kokonaisuuteen kuuluvan pilottihankkeen sekä Kotona Suomessa -koordinaatiohankkeen kokemuksia ja havaintoja. Raportissa tarkasteltujen hankkeiden asiakkaiden työllistymisvalmiudet ovat puutteellisia johtuen siitä, että he ovat olleet pitkään poissa työmarkkinoilta tai eivät ole lainkaan osallistuneet kotoutumiskoulutukseen tai muihin kotoutumispalveluihin esimerkiksi perhevapaiden tai terveydellisten syiden vuoksi. Useat TE-toimiston palveluista on suunnattu uusille kotoutuja-asiakkaille. Pidempään Suomessa asuneelle henkilölle ei välttämättä löydy sopivaa koulutusta tai palvelua, vaikka häneltä puuttuisivat perustyöllistymisvalmiudet.

Raportissa esitellään hankkeissa käytettyjä työtapoja ja toimivia käytäntöjä, joiden avulla maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista on edistetty. Pitkittyneen työttömyyden taustalla oleviin moninaisiin syihin päästään parhaiten käsiksi henkilökohtaisella ja pitkäjänteisellä ohjaustyöllä. Lisäksi on tärkeää auttaa työnhakijoita ja työnantajia kohtaamaan toisiaan. Hankkeet ovat tavoittaneet ja pystyneet auttamaan eteenpäin sellaisia henkilöitä, jotka ilman hanketta eivät todennäköisesti olisi päässeet eteenpäin.

Raportissa kuvataan hankkeista laaditut kustannushyötylaskelmat, joiden mukaan hankkeiden myötävaikutuksella työllistyneiden maahanmuuttajien tuomat yhteiskunnalliset säästöt olivat hankkeesta riippuen 45 000 – 760 000 € vuositasolla, kun laskelmassa on huomioitu hankkeiden toiminnan kulut. Laskelmat perustuvat pääasiassa vuonna 2019 julkaistuun tutkimukseen Työttömyyden laajat kustannukset yhteiskunnalle.

Raportissa käsitellään myös hankemuotoisen työn haasteita. Iso osa kotoutumiseen ja maahanmuuttajien työllistämiseen liittyvästä kehittämistyöstä tehdään hankkeissa. Merkittävä haaste on, että hankkeissa kehitetyt, olemassa olevaa palvelutarjontaa täydentävät palvelut eivät juurru pysyväksi toiminnaksi. Samalla tämä tarkoittaa, että hankkeen aikana palvellut maahanmuuttaja-asiakkaat ja työnantajat palaavat asioimaan kuormittuneisiin peruspalveluihin tai jäävät palveluiden ulkopuolelle.

Hankerahoituksella tehdään tärkeää työtä, mutta toistaiseksi tiedot ja tulokset ovat hajallaan kunkin hankkeen alla, ja uskottavan kokonaiskuvan muodostaminen tai varsinkaan pitkän aikavälin vaikutusten arvioiminen on mahdotonta. Ihannetilanteessa voitaisiin tehdä pidemmän aikavälin seurantaa erilaisiin hankkeisiin ja muihin palveluihin osallistuneiden asiakkaiden työmarkkinastatuksesta, tuloista ja mm. heidän maksamistaan veroista ja näin saada tietoa erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta.

Kotona Suomessa -hanke (2015–2020) on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama, Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoima valtakunnallinen kehittämishanke. Hanke kuuluu Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjaan 3 "työllisyys ja työvoiman liikkuvuus" ja erityistavoitteeseen 6.1. "nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen edistäminen".


Alueellista tietoa