Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pyhäjärven säännöstelyillassa keskustellaan säännöstelyn vaikutuksista (Pirkanmaa)

Pyhäjärven säännöstely sekä vireillä oleva säännöstelyluvan muutos ovat esillä avoimessa yleisötilaisuudessa 7. lokakuuta.

Pirkanmaan ELY-keskus järjestää yleisötilaisuuden, jossa käsitellään Pyhäjärven säännöstelyä ja vedenkorkeuksia. Tilaisuus pidetään Pirkkalassa Nuolialan koululla (Kouluportinkuja 5) maanantaina 7.10. klo 16.00 alkaen. Pirkkalan kunta tarjoaa kahvit klo 15.30 alkaen. Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumisia.

Tilaisuudessa keskitytään Pyhäjärven säännöstelyyn, sen hyötyihin ja haittoihin sekä vireillä olevaan säännöstelyluvan muutokseen (ymparisto.fi). Lisäksi kerrotaan Pyhäjärven vesien tilasta ja rantakasvillisuuden runsauden muutoksista.

- ELY-keskukseen tulee aika ajoin kyselyä Pyhäjärven säännöstelystä, joka on merkittävässä roolissa Kokemäenjoen tulvasuojelussa sekä vesivoiman tuotannossa. Tästä syystä tilaisuudessa on ajatuksena käydä läpi säännöstelyn perimmäinen tarkoitus sekä keskustella säännöstelyn vaikutuksista järven käyttäjille, toteaa johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Pyhäjärven säännöstely on vähentänyt vedenkorkeuden vaihtelua

Pyhäjärveä on säännöstelty vuodesta 1962 lähtien PVO-Vesivoima Oy:n omistamalla Melon voimalaitospadolla Nokialla. Säännöstely on vuorokausisäännöstelyä eli ns. lyhytaikaissäännöstelyä. Tällainen säännöstely aiheuttaa vedenkorkeuden sahaamista ylös ja alas, mikä näkyy voimakkaana vedenkorkeuden vaihteluna Melon voimalaitoksen läheisyydessä uoman kapeilla osuuksilla.

Suurin säännöstelyväli vuoden aikana on 1,55 m ja suurin säännöstelytilavuus 195 milj.m³. Vuosisäännöstelyä ei kuitenkaan toteuteta niin voimakkaana kuin lupaehdot sallisivat. Erityisesti alimmat vedenkorkeudet ovat selvästi luvan alarajaa ylemmällä tasolla.

Säännöstely on laskenut vedenkorkeutta talvisin, vähentänyt tulvia sekä vakauttanut vedenpintaa kesäkaudella. Talvisen vedenpinnan laskun tavoitteena on tehdä tilaa keväisille lumen sulamisvesille sekä tuottaa energiaa sähköntarpeen ollessa suurimmillaan. Vedenkorkeuden alentaminen talvisin on siirtänyt alimpien vedenkorkeuksien esiintymisen syksystä huhtikuuhun. Vuoden alimmat vedenkorkeudet ovat pysyneet lähes ennallaan, mutta ylin havaittu tulvakorkeus on alentunut lähes 90 cm:llä. Tämän seurauksena vedenkorkeuden vaihteluväli on supistunut merkittävästi.

Lisätietoja

Säännöstely: Diar Isid, johtava vesitalousasiantuntija, 0295 036 188, [email protected]

Pintavesien ekologinen tila: Salla Taskinen, vesienhoidon asiantuntija, 0295 036 150, [email protected]

www.twitter.com/pirvesi (vesiasiat Pirkanmaalla)  

www.twitter.com/pirkanmaanely (Pirkanmaan ELY-keskus)

 

Opaste Nuolialan koulun tiloihin

Karttakuva Nuolialan koulusta

Kuva: peda.net / Pirkanmaan ELY-keskus


Alueellista tietoa