Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Porissa Kappelinsalmen sillan suunnitelmaan muutos - töihin kuukauden mittainen tauko (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen huhtikuun alussa maantiellä 269 aloittamaan Kappelinsalmen sillan uusimiseen joudutaan tekemään suunnitelman muutos. Silta oli alun perin tarkoitus toteuttaa puoli siltaa kerrallaan. Tämä toteutustapa olisi vaatinut tukiseinän rakentamista purettavan sillan osan päihin, jotta liikenne olisi pystytty pitämään tien toisella puolikkaalla. Tukiseinän toteutus ei kuitenkaan onnistu pohjamaan kivisyyden takia. Pohjamaan kivisyys ei tullut esille suunnitteluvaiheessa tehdyissä maaperän pohjatutkimuksissa. Sillan viereen tullaan nyt rakentamaan erillinen työnaikainen varasilta ja uusi silta rakennetaan paikallaan kerralla valmiiksi. Muutoksen vaatiman suunnittelutyön takia työssä joudutaan pitämään noin kuukauden mittainen tauko. Töitä on tarkoitus päästä jatkamaan touko-kesäkuun vaihteessa. Muutos ei kuitenkaan vaikuta rakentamisen kokonaisaikaan, eli työt valmistuvat marraskuun loppuun mennessä.

Kappelinsalmen silta oli alun perin tarkoitus toteuttaa puoli siltaa kerrallaan kustannussyistä. Varasillan kustannukset ovat lähes 200 000 € ja tämän vuoden perusväylänpidon budjetti on muutoinkin todella niukka ja siltojen korjaustarpeita on paljon. Valittu toteutustapa olisi vaatinut tukiseinän rakentamista purettavan sillan päihin, jotta liikenne olisi pystytty pitämään tien toisella puolikkaalla. Tukiseinän toteutus osoittautui kuitenkin mahdottomaksi pohjamaan kivisyyden vuoksi. Pohjamaan kivisyys ei ollut havaittavissa suunnittelun aikana tehtyjen kairaustutkimusten tulosten perusteella.  Sillan suunnitelmaa tullaan tämän johdosta muuttamaan siten, että sillan viereen tullaan rakentamaan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen erillinen työnaikainen varasilta, jonka hyötyleveys on 4,4 m. Liikenne kulkee varasillalla yhdellä kaistalla koko työn ajaksi. Liikenteenohjaus hoidetaan liikennevaloilla. Uusi silta rakennetaan paikallaan kerralla valmiiksi.

Varasillan rakentamisen takia alkuperäisen työn kustannukset nousevat, mutta toisaalta toteutustavan muutoksella saadaan myös huomattavia etuja. Etuja ovat mm: liikenteelle varattu hyötyleveys kasvaa 3,5 metristä 4,4 metriin, liikenne- ja työturvallisuus paranee, uuden sillan päällysrakenteeseen ei tule valusaumoja ja pintarakenteet voidaan tehdä yhdellä kertaa. Lisäksi vanhan sillan purkuvaiheen ja uuden sillan rakennusvaiheen kesto lyhenee, joka vähentää vesiliikenteen haittoja ja parantaa turvallisuutta.

Muutoksen vaatiman suunnittelutyön takia työssä joudutaan pitämään noin kuukauden mittainen tauko. Töitä on tarkoitus päästä jatkamaan touko-kesäkuun vaihteessa. Muutos ei kuitenkaan oleellisesti vaikuta rakentamisen kokonaisaikaan, eli työt valmistuvat marraskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:                                  

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinöörit Ari Salo, p. 0400 510 391 ja Jari Nikki, p. 0400 821 596                                                   

- Destia Oy: työpäällikkö Eetu Väisänen, p. 040 3510 790 ja työmaapäällikkö Tuomas Uolia, p. 040 6483 724


Alueellista tietoa