Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pohjavesialueen geologista rakennetta selvitetään Janakkalassa Turengin sokeritehtaan pohjavesialueella (Kanta-Häme)

Turengin sokeritehtaan pohjavesialueella aloitetaan geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen. Maastotyöt tehdään marraskuun 2019 ja tammikuun 2020 välisenä aikana. Rakenneselvitystyö valmistuu 28.2.2020 mennessä. Tutkimukset sijoittuvat Tapailantien ja Patteritien väliselle alueelle Turengissa.

Tutkimusalueella kairataan maaperää kallioperään saakka kolmessa pisteessä ja pisteisiin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Laajemmin kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan painovoimamittausten avulla. Painovoimamittausta tehdään noin viisi kilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin kahden tai kolmen henkilön mittausryhmä. Tutkimukset tehdään niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja ympäristölle. Kaikki kairaukset tehdään vain maanomistajien luvalla ja niiden osalta ollaan oltu erikseen yhteydessä maanomistajiin.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja maaperäkairausten avulla hankitaan uutta tietoa tutkimusalueen pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee maankäytön suunnittelua, pohjavesien suojelua, vedenhankinnan turvaamista sekä pohjavesien seurantaa. Uuden tiedon avulla voidaan ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät sekä tarvittaessa voidaan myös tarkistaa pohjavesialueen rajausta. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Geologinen rakenneselvitys on Geologian tutkimuskeskuksen, Janakkalan kunnan ja Hämeen ELY-keskuksen yhteistyöhanke. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus.

 

Lisätiedot

Projektipäällikkö Tuire Valjus, Geologian tutkimuskeskus, puh. 029 503 2331, tuire.valjus(at)gtk.fi
Hydrogeologi Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 230, petri.siiro(at)ely-keskus.fi
Ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen, Janakkalan kunta, puh. 03 680 1292, heikki.tamminen(at)janakkala.fi

 

Tiedotus

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037


Alueellista tietoa