Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pirkanmaa on maan ykkönen työvoimakoulutusten tuloksellisuudessa

Pirkanmaalla on onnistuttu systemaattisesti panostamaan työvoimakoulutusten ennakointiin ja kohdentamiseen niille aloille, jotka eniten kärsivät osaavasta työvoimasta. Tämä näkyy tuloksissa, jotka ovat Pirkanmaalla maan parhaat. Tulokset ovat myös parantuneet edellisestä vuodesta.

Työ- ja elinkeinoministeriön syksyn arvioinnissa 70 prosenttia pirkanmaalaisista työvoimakoulutuksiin osallistuneista on kolmen kuukauden kuluttua sen päättymisestä päässyt töihin, koulutukseen tai muuhun toimintaan. Vain 30 prosenttia on palannut työttömiksi.

- Tästä voi vain iloita! Olemme onnistuneet yhdessä TE-toimiston kanssa haastavassa tilanteessa palvelemaan asiakkaitamme. Ilman hyvää yhteistyötä yritysten ja kouluttajien kanssa tämä ei olisi ollut mahdollista, toteaa Pirkanmaan ELY-keskuksen yksikön päällikkö Riikka Joutsensaari.

Hyviä työllistymistuloksia on saavutettu etenkin rakennusalalla, kone- ja metalliteollisuudessa, turvallisuusalalla, tieto- ja viestintätekniikassa, sosiaali- ja terveysalalla sekä kuljetuksissa ja logistiikassa.

- Yritykset ovat oivaltaneet koulutuksen mahdollisuudet rekrytoinnin apuna aivan uudella tavalla. Räätälöidyn koulutuksen ja tiiviin yritysyhteistyön avulla luomme pohjan hyville tuloksille niin yritysten kuin koulutukseen osallistuvan asiakkaan kannalta, kiteyttää Pirkanmaan ELY-keskuksen koulutusasiantuntija Tuija Marnela.

Comatec Group löysi osaajia

Hyvä esimerkki on suunnittelu-, projektinhallinta- ja asiantuntijapalveluita tarjoava Comatec Group, joka onnistui rekrytoimaan itselleen sopivat osaajat työvoimakoulutuksen avulla. Comatec hyödynsi viime vuonna järjestettyä tietokoneavusteisen CAD-osaajien työvoimakoulutusta.

- Kokemuksemme ovat todella positiivisia. Työvoimakoulutuksen avulla saimme sopivat henkilöt työharjoitteluun ja sen jälkeen rekrytoitua. Maltilliset kustannukset ja mahdollisuus osallistua koulutuksen suunnitteluun tukivat päätöstä. Mielellään olisimme jatkossa myös kehittämässä koulutuksen sisältöä, koska meillä on tietämys mitä osaamista alalla tarvitaan, kertoo Comatecin suunnittelupäällikkö Raine Corell.

Pirkanmaan hyvien tulosten ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa työtä. Haasteita tuo se, että osaajien kysyntä ylittää tarjonnan joillakin aloilla.

- Tätä varten tarvitaan lisää palvelujen markkinointia sekä hyvää ohjausta työvoimakoulutuksiin, toteaa Riikka Joutsensaari.

Työvoimakoulutuksiin osallistuneita tasaisesti

Työvoimakoulutuksiin on osallistunut keskimäärin 1500 henkilöä kuukausittain. Kokonaismäärä on pysynyt suhteellisen tasaisena vuoden 2018 syksystä lähtien.

Koulutuksiin osallistuneet ovat myös palautteen perusteella olleet erittäin tyytyväisiä Pirkanmaan työvoimakoulutuksiin. Heistä 85 prosenttia arvioi koulutuksen onnistuneen hyvin tai erinomaisesti.

Työvoimakoulutukseen osallistuneet (keskimäärin kuukaudessa):

 • heinäkuu 2018: 1225 henkilöä
 • elokuu 2018: 1340
 • syyskuu 2018: 1508
 • lokakuu 2018: 1701
 • marraskuu 2018: 1778
 • joulukuu 2018: 1680
 • tammikuu 2019: 1570
 • helmikuu 2019: 1718
 • maaliskuu 2019: 1834
 • huhtikuu 2019: 1820
 • toukokuu 2019: 1703
 • kesäkuu 2019: 1428
 • heinäkuu 2019: 1238
 • elokuu 2019: 1337
 • syyskuu 2019: 1404
 • lokakuu 2019: 1556

Mikä työvoimakoulutus?

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on osallistujan nopea työllistyminen osaamisen kehittämisen avulla. Samalla varmistetaan, että alueen työnantajille löytyy osaavaa työvoimaa.

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on parantaa osallistujien mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille sekä turvata alueen työnantajille osaavan työvoiman saatavuus.  

Työvoimakoulutus on tarkoitettu työikäisille ja on pääasiassa ammatillista koulutusta. Koulutukseen voivat osallistua sekä työttömät että ne työssä olevat, joita uhkaa työttömyys. Maahanmuuttajille järjestetään kotoutumiskoulutusta ja yritystoimintaa suunnitteleville ja yritystoiminnan käynnistäneille yrittäjyyskoulutusta.

ELY-keskus hankkii alueensa työvoimakoulutukset sekä suunnittelee ja toteuttaa ne yhdessä TE-toimiston, kouluttajien ja työnantajien kanssa.

Lue lisää työvoimakoulutuksista.

Lisätietoja antavat

Pirkanmaan ELY-keskuksen osalta:

 • Yksikön päällikkö Riikka Joutsensaari, puhelin 029 503 6053
 • Koulutusasiantuntija Tuija Marnela, puhelin 029 503 6201

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Comatec Groupin osalta:

 • Suunnittelupäällikkö Raine Corell, puhelin 050 356 9333

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@comatec.fi
 


Alueellista tietoa