Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Niitto- ja raivauskalustot ilmestyvät maanteille (Keski-Suomi, Itä-Suomi)

Keski- sekä Itä-Suomessa maanteiden viheralueita hoidetaan kesäkaudella mm. niittämällä ja raivaamalla teiden varsia. Viheralueiden hoitotyöt tehdään maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakoissa.

Tienvarsien niitoilla ja raivauksilla edistetään liikenneturvallisuutta ja luonnon monimuotoisuutta. Toimenpiteillä pyritään pitämään näkemät tiellä liikkujille esteettöminä kasvillisuudesta ja samalla estetään vesakoitumista liian lähelle tien reunoja.

─ Esteetön näkyvyys korostuu etenkin kaarteissa sekä liittymien kohdilla ja sillä ehkäistään myös eläinonnettomuuksia, antamalla kuljettajille lisää reagointiaikaa" kertoo ELY-keskuksen kunnossapitoyksikön päällikkö Vesa Partanen.

Vieraslajeja ei säästetä

─ Teiden varsille muodostuneiden niitty- ja ketokasvien elinympäristöjen monimuotoisuudelle ja sinne kuulumattomien vieraslajien poistolle niittotöillä on myös suuri merkitys, toteaa Partanen. Yleisin ja laajimmalle tienvarsilla levinnyt vieraslaji on lupiini, joka valtaa koko ajan lisää alueita alkuperäiseltä kasvillisuudelta ja siksi niitä ei säästetä niittojen yhteydessä. Jättiputket hävitetään erikseen aina, kun niitä havaitaan.

Väylävirastossa selvitetään parhaillaan, mitä kesäkuun alussa voimaan tullut vieraslajeja koskeva valtioneuvoston asetus jatkossa edellyttää haitallisten kasvien torjumiseksi. ─ Haitallisten vieraslajien hävittäminen tienvarsilta ei kuitenkaan kuulu jokamiehenoikeuksiin ja tältä osin tulee aina olla yhteydessä Liikenteen asiakaspalveluun, josta saa lisätietoa hävittämisen edellytyksistä, teroittaa Partanen.

Vilkkaimpien teiden tienvarsien niitot tehdään useamman kerran kesässä

Valta- ja kantateiden tienvarret niitetään pääsääntöisesti kahteen kertaan. Ensimmäinen niitto tapahtuu kesäkuun puolenvälin jälkeen, jolloin niitto ulottuu vain kahden metrin etäisyydelle tien reunasta. Toiseen kertaan nämä kohteet niitetään ennen elokuun loppua, jolloin niitto ulottuu 4 - 6 metrin päähän tien reunasta. Muiden teiden varsien niitto ajoittuu pääosin loppukesälle ja niittoleveys on kaksi metriä. Taajamamaisilla maantieosuuksilla niitot tehdään 3 - 4 kertaa ja ensimmäisten niittojen ajankohdat määräytyvät kesän edistymisen mukaan.

Tienvarsivesakoita raivataan koneellisesti kesäkuun puolenvälin ja syyskuun lopun välisenä aikana. Raivausleveydet ovat pääteillä 10 - 12 metriä ja muilla teillä 6 metriä. Vesakko raivataan pääsääntöisesti joka kolmas vuosi. Hirvivaara-alueilta vesakot raivataan joka toinen vuosi. Maanteiden liittymissä vesakkoa raivataan näkemäalueilta aina tarvittaessa. Yksityisten teiden liittymänäkemistä maantielle vastaa niitto- ja vesakonraivaustöiden osalta liittyvän tien pitäjä, eli tiekunta tai yksittäinen kiinteistö.

Työ- ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tienkäyttäjien on syytä varautua kesäaikana tiellä liikkuviin työkoneisiin ja noudattaa työkohteille asetettuja nopeusrajoituksia.

Väyläviraston tiedote; Tienvarsien niittotyöt takaavat teiden turvallisuuden varjellen samalla luonnon monimuotoisuutta, 11.06.2019.

Vieraslajeista ilmoittaminen Vieraslajiportaalissa.

Palautetta niitoista voit antaa tänne. Merkitse yhteydenoton aiheeksi "Niitot, vesakonraivaukset".

Liikenteen asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät täältä.

Lisätietoja:
ELY-keskus, Yksikön päällikkö Vesa Partanen, p. 0295 026 750

 


Alueellista tietoa