Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Lapuanjoen kalakuolemat todennäköisesti monen seikan summa (Etelä-Pohjanmaa)

Lapuanjoella kuoli runsaasti varsinkin pieniä kaloja viime viikon loppupuolella Lapuan ja Kauhavan välisellä suvantoalueella. Kalakuoleman syytä on pyritty selvittämään kartoittamalla viime viikon tapahtumia ja veden laatua. Keskiviikkona tehdyssä maastokatselmuksessa ei löydetty uusia kuolleita kaloja tai yhtä selkeää syytä tapahtuneelle. Paikoitellen oli edelleen nähtävissä kuolleita melko pieniä kaloja, mutta niiden määrä oli vähäinen.

Jokivedessä ei havaittu happamuusongelmia. Viime viikolla joen pH-arvo oli 6,6…7,0 ja keskiviikkona tehdyissä mittauksissa pH-arvo oli Poutun ja Liinamaan välisellä alueella 6,6...6,9. Arvot olivat siis Lapuanjokea ajatellen hyvällä tasolla. Myös jokiveden happipitoisuus oli keskiviikkona kenttämittareilla tehtyjen mittausten perusteella hyvä. Happikylläisyys vaihteli välillä 77…100 % ja pitoisuus välillä 7,7…10,3 mg happea litrassa. Viime viikolla ei alueelta ole otettu happinäytteitä, joten viime viikon tilanteesta ei ole tietoa.

Lapuanjoen virtaamat ovat todella pieniä, vain 2,5 – 3,5 m3/s, joten veden vaihtuvuus on ollut vähäistä. Pienet virtaamat ovat jatkuneet jo heinäkuusta lähtien. Veden lämpötila on ajankohtaan nähden korkea ja esimerkiksi keskiviikon mittauksissa Lapuanjoen veden lämpötila oli + 15…+16 astetta. Pitkään jatkuva heikko veden vaihtuvuus ja lämmin vesi voi aiheuttaa kaloille stressiä.

Lapuanjoen kalakuolemiin ei välttämättä ole yhtä selvää syytä. Suurimmaksi kalakuolemaa selvittäväksi tekijäksi stressin lisäksi näyttäisi muodostuvan Lapuanjoella Lapuan taajamaan ja sen alapuolelle viime torstaina sattunut sadekuuro, jossa paikoitellen tuli lyhyessä ajassa vettä jopa 50 mm. Tällainen voimakas sade huuhtoo vesiin kiintoainetta ja ravinteita, jotka heikentävät kalojen elinoloja. On siis todennäköistä, että kalat kuolivat sateesta seuranneeseen hapenpuutteeseen, mutta täyttä varmuutta kuolinsyystä ei enää näin jälkikäteen voida saada. Kalakuolemien syyn selvittämistä helpottaisi yleisöltä mahdollisimman nopeasti saatavat tiedot kohteesta ja siellä vallitsevista olosuhteista.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Erikoistutkija Anssi Teppo, puh. 0295 027 948
  • Vesienhoitoryhmän ryhmäpäällikkö Jyrki Latvala, puh. 0295 027 861

Alueellista tietoa