Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Laatua ja tehokkuutta maaseutupalveluihin LEAN -valmennusten avulla (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan ELY -keskuksen maaseutu- ja energiayksikkö on hyödyntänyt LEAN -valmennusmenetelmää tehostaakseen maaseutupalvelujen vaikuttavuutta. LEAN -toimintamallin pilotointi maaseutupalveluihin -hankkeeseen osallistui ELY-keskuksen maaseutupalveluissa toimivan henkilöstön lisäksi Pohjois-Karjalan YT-alueiden sekä lomituspalveluissa toimivaa henkilöstöä. Vuodenvaihteessa päättyvän kaksivuotisen hankkeen tavoitteena oli yhtenäistää maaseutupalveluihin liittyviä toimintamalleja sekä lisätä toiminnan vaikuttavuutta asiakkaiden suuntaan. TEM:in myöntämän erillismäärärahan avulla toteutetun kehittämishankkeen LEAN -valmennukset tuotti Sunprofile Oy.

Hankkeen alkuperäiset tavoitteet liittyivät suunnitteilla olleeseen maakuntauudistukseen, jonka myötä olisi syntynyt maakunnallinen viljelijäpalvelut -yksikkö. Tavoitteena oli, että palvelut toimisivat katkeamattomasti myös uudistuksen jälkeen. LEAN -hankkeen toimintaa jatkettiin maakuntauudistuksen kariutumisesta huolimatta, koska maaseutupalvelujen jatkuva kehittäminen nähtiin keskeisenä asiana asiakkaiden kannalta. Asiakas on LEAN -ajattelussa kaiken toiminnan keskiössä. Haetut tuet on saatava maksuun oikein ja ajallaan. Tavoitteena on, että maaseudun elinvoimaisuus kasvaa kannattavien yritysten avulla. LEAN kehittämishankkeessa tehty työ näyttäytyy asiakkaalle päin entistä sujuvampana palveluna.

LEAN -valmennusten materiaalit ovat luettavissa ELY -keskuksen Maaseudun kehittäminen -sivulta (tarvittaessa sivun oikean yläkulman aluevalinnasta Pohjois-Karjala).

 

Lisätietoja:


Yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen, puh. 0295 026 107, pekka.tahvanainen(at)ely-keskus.fi

Johtava asiantuntija Timo Tanskanen, puh. 02950 26170, timo.tanskanen(at)ely-keskus.fi

Johtava asiantuntija Arto Ruuska, puh. 0295 026 098, arto.ruuska(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa