Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kyrönjoen tulvakartoituksia täydennetään (Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa)

Kyrönjoen merkittävät tulvariskialueet laajennettiin viime vuoden lopussa ulottumaan Vähästäkyröstä Vassorinlahdelle. Tämä uusi riskikohde tulvakartoitetaan kesän ja alkusyksyn aikana. Nämä täydentävät tulvakartoitukset alkavat heinäkuussa Skatilan ja Vassorinlahden välisen alueen joen pohjan geometrian mittauksella, joka tehdään pääosin veneellä liikkuen. Joen pohjan muotoihin perustuvan virtausmallin ja Maanmittauslaitoksen maaston korkeusaineiston perusteella arvioidaan tulvan leviäminen tulvaherkillä alueilla. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on kilpailuttanut virtausmallinnuksen ja tulvavaarakarttojen tekemisen, ja työn toteuttajaksi on valittu Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho.

Skatilan ja Vassorinlahden välinen Kyrönjoki on tulvaherkkää aluetta, jossa rankkasateet ja jääpadot saattavat nostaa veden pintaa erittäin nopeasti. Esimerkiksi keväällä 2018 Skatilaan muodostui iso jääpato, joka nosti tulvavesiä yläpuolisille peltoalueille ja vahingoitti asuinrakennuksia ja tieyhteyksiä.

Kyrönjoella on nykyisin kaksi valtakunnallisesti merkittävää tulvariskialuetta: Ilmajoki–Seinäjoki ja Ylistaro–Koivulahti/Vassorinlahti. Jokiosuuksien Ilmajoki–Seinäjoki ja Ylistaro–Skatila osalta virtausmallinnukset ja tulvakartoitukset on tehty jo aiemmin. Lisäksi Kyrönjoen alaosalla ja suistossa on arvioitu jääpatojen, meriveden ja jokiveden aiheuttamia tulvariskejä vuosina 2016–2018 alueen tulvasuojelun yleissuunnittelun yhteydessä. Kaikkien merkittävien tulvariskialueiden vaara-arviot täydennetään uusimpien tietojen perusteella vuoden 2019 loppuun mennessä ja koko Kyrönjoen valuma-alueelle laaditaan vuoden 2020 aikana esitys tulvariskien hallintasuunnitelmaksi.

Lisätietoja:

  • ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila 0295 027 962, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Alueellista tietoa