Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kymenlaakson hajajätevesineuvontahanke päättyi (Kaakkois-Suomi)

Viime kesän kokemuksia

Johanna Tuomainen muisteli: ' Mökkiläinen otti yhteyttä neuvojaan, varmistaakseen järven rannalla olevan mökkinsä jätevesienkäsittelyn riittävyyden. Kiinteistökohtaisella neuvontakäynnillä todettiin, että mökillä muodostuvat WC-vedet johdettiin asianmukaisesti tiiviiseen umpisäiliöön. Varustelutaso oli kuitenkin noussut pesuvesien osalta, kun ahkerasti käytössä olevalle mökille oli asennettu astian- ja pyykinpesukoneet eikä vanha imeytyskaivo ollut siten enää riittävä. Mökkiläisen kanssa keskusteltiin erilaisista pesuvesien käsittelyratkaisuista ja kallioinen maaperä huomioiden, mökkiläiselle suositeltiin laitepuhdistamoa pesuvesille. Mökkiläinen otti yhteyttä pätevään jätevesisuunnittelijaan, selvitti rakennusvalvonnasta lupa-asiat kuntoon ja kiinteistölle asennettiin oikein mitoitettu laitepuhdistamo pesuvesille. '

Neuvonta oli aktiivista

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n Neuvo Kymi 2019 -hanke tarjosi vuoden 2019 aikana puolueetonta ja maksutonta neuvontaa haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelystä yhteensä 681 kiinteistönomistajalle. Neuvonta päättyi siirtymäajan umpeutuessa 31.10.2019.

Jätevesineuvojat kiertelivät Kymenlaakson alueen tapahtumissa jakamassa tietoa lain kirjaimet täyttävästä jätevesienkäsittelystä sekä antoivat neuvontaa puhelimitse, sähköpostitse ja kiinteistökäynnein. Neuvojiin otettiin yhteyttä muun muassa kantovedellisten kiinteistöjen määrittelyä ja pohjavesialueiden kiinteistöjen jätevesien käsittelyvaatimuksia koskien. Lisäksi yhteydenottoja tuli jätevesijärjestelmien käyttöikään ja järjestelmän kunnostusprojektiin liittyen sekä ikävapautuksesta ja lykkäyksen hakemisesta.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n hallinnoimat hajajätevesien neuvontahankkeet vuosina 2011–2015 ja 2017–2019 ovat jakaneet jätevesien käsittelyyn liittyvää tietoa yhteensä reilulle 9 000 haja-asutusalueen asukkaalle Kymenlaakson alueella.

Kaikki kunnossa?

Pohjavesialueella tai alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä sijaitsevien kiinteistöjen puutteellisesti toimivat jätevesijärjestelmät tuli kunnostaa 31.10.2019 mennessä. Kunnostus ei koske vuonna 2004 tai sen jälkeen rakennettuja jätevesijärjestelmiä tai jos kiinteistö on liitetty viemäriverkostoon.

Linkkejä:

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Juha Skippari
P. 0295 029 286
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Vastaava jätevesineuvoja Johanna Tuomainen
P. 044 783 0952
etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi


Alueellista tietoa