Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Koskipuhdontien parantaminen välillä Myllytie-Palkkitie ja maantien 18188 (Koskipuhdontie) lakkauttaminen välillä Palkkitie - vt 27, Ylivieska (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Ylivieskan kaupunki ovat käynnistäneet katu- ja rakennussuunnitelman laatimisen Koskipuhdontielle välille Myllytie - Palkkitie. Lisäksi laaditaan hallinnollinen tiesuunnitelma, jolla maantie 18188 (Koskipuhdontie) lakkautetaan yleisenä tienä välillä Palkkitie - vt 27 ja samalla ajoneuvoliikenteen liittymä katkaistaan valtatielle.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa alueen liikenneturvallisuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita.

Suunnittelutyö käynnistetään kesällä 2019. Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille syksyn 2019 aikana ja siitä ilmoitetaan erikseen. Katu- ja tiesuunnitelma valmistuvat loppuvuoden 2019 aikana. Katusuunnitelman valmistuttua se asetetaan nähtäville, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta (maankäyttö- ja rakennusasetus 43 §). Tiesuunnitelman valmistuttua se lähetetään lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja Ylivieskan kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäville, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §).  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Katusuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu alkuvuodesta 2020. Hanke pyritään toteuttamaan vuoden 2020 aikana.


Lisätietoja:
Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 259, [email protected]
Kuntatekniikan päällikkö Karoliina Mustonen, Ylivieskan kaupunki, puh. 044 4294 231, [email protected]
Projektipäällikkö Sanna Kaikkonen, Ramboll Finland Oy, puh. 040 5957 160, [email protected]


Alueellista tietoa