Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kohtaava asiakastyö kotoutumisen avaimena

Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke järjestää Helsingin keskustakirjasto Oodissa 30.10.2019 seminaarin "Kohtaava asiakastyö kotoutumisen avaimena". Nostamme hankkeessamme ja seminaarissa inhimillisen kohtaamisen asiakastyön ja palveluiden keskiöön. Tarkoituksemme on kurottautua kohti yksilöä ja yhteiskuntaa, pois virkamieskontekstista ja herättää monipuolista keskustelua eri yhteiskunnallisten toimijoiden parissa.

Käsittelemme kohtaamisen tematiikkaa asiantuntijaluentojen kautta. Puhujinamme ovat valokuvaaja, toimittaja Meeri Koutaniemi, tutkija Sirkku Varjonen, kokenut ihmisoikeusjuristi, vuoden 2019 pakolaisnainen Rand Mohamad Deeb sekä jälkihuollon ohjaaja, asioimistulkki Zabi Yawari. Seminaarimme avaa sisäministerin valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen.

Ihminen ihmiselle

Kohtaamisella asiakastyössä tarkoitamme sitä, että opastettaessa asiakasta eteenpäin aloitamme sieltä, missä asiakas yksilöllisen tilanteensa suhteen on, ei sieltä, missä hänen tulisi olla esimerkiksi prosessin näkökulmasta. Pidämme kohtaamista taitona, jonka jokainen voi omaksua osaksi omaa asiantuntemustaan, olla ihminen ihmiselle.

Maahan muuttaneiden työllisyydestä käytävässä keskustelussa valtiosihteeri Hetemäki toteaa, että kaikki ihmiset pitää saada työllistettyä heidän oman hyvinvointinsa vuoksi mutta myös yhteisen hyvän takia,  ja hänen mukaansa työttömiä on jätetty oman onnensa nojaan. Työministeri Timo Harakka puolestaan on nostanut henkilökohtaisen kohtaamisen asiakastyössä erääksi tavoitelluksi aspektiksi vuodenvaihteen jälkeen starttaavissa työllisyyden kuntakokeiluissa.

Hankkeemme viesti on, että pysähtyminen asiakkaan kokonaistilanteen äärelle erityisesti kotoutumisen alkuvaiheessa vahvistaa maahan muuttaneiden osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa ja se johtaa onnistuneempiin ja tuloksekkaampiin koulutus- ja työsiirtymiin.

Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen (pdf)

Lisätietoa hankkeesta:

- Eija Asikainen, hankepäällikkö, eija.asikainen@ely-keskus.fi, puh. 02950 26043
- Anne Laitinen-Saunio, hankesuunnittelija, anne.laitinen-saunio@ely-keskus.fi, puh. 02950 16481
- Twitter: @Pakolaisohjaus
- Facebook: Pakolaistaustaisten ohjaus ja Kohtaava asiakastyö kotoutumisen avaimena, https://www.facebook.com/events/334443907445313

 

 

                              

 


Alueellista tietoa