Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kesän 2019 leväseuranta on alkanut (Keski-Suomi)

Valtakunnallinen ja maakunnallinen kesän 2019 leväseuranta on jälleen käynnistynyt. Keski-Suomen järvien viikoittaisissa seurantapaikoissa ei ole toistaiseksi havaittu sinilevää.

Keski-Suomessa viikoittaista seurantaa jatketaan 14:llä järvellä ympäri maakuntaa. Havaintotiedot julkaistaan Järviwiki -verkkopalvelussa (www.jarviwiki.fi) torstaisin. Viikkoseuranta jatkuu syyskuun loppuun asti.

Asiantuntijoiden levätilannetietojen lisäksi Järviwikiin kootaan myös yleisön levähavaintoja. Järviwiki -palvelu on kaikkien käytössä. Myös levänäytteitä ja ilmoituksia voi toimittaa Keski-Suomen ELY-keskukseen. Näytteiden tuonnista ja ajankohdasta on kuitenkin hyvä sopia erikseen.

Kesän levätilanteen ennustaminen
Tulevan kesän levätilannetta on vaikea ennustaa. Pitkään jatkuva lämmin ja tyyni sää voi lisätä sinilevien esiintymistä, mutta leväkukinnan voimakkuudessa voi esiintyä ajallista ja paikallista vaihtelua.

Suomen vesistöjen levätilanteeseen ja leväennusteisiin (arvioitu a-klorofyllin pohjalta) maakuntajärville voi tutustua osoitteessa http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesitilanne_ja_ennusteet/Levatilanne.

Runsasleväisen veden kanssa on syytä olla varovainen
Osa sinilevistä tuottaa ihoa ärsyttäviä yhdisteitä sekä hermo- tai maksamyrkkyjä, jotka aiheuttavat erilaisia oireita.

─ Etenkin havaitessasi voimakasta leväkukintaa älä käytä vettä löyly- tai syötävien vihannesten kasteluvetenä, äläkä päästä lapsia tai kotieläimiä veteen, muistuttaa Arja Koistinen

Herkkäihoiset ja allergiset voivat saada silmä- tai iho-oireita lievimmistäkin leväesiintymistä. Kun levää ei ole enää lauttoina tai sakkana, voi uimaan taas mennä ja vettä voi käyttää löylyvetenä tietyn varoajan jälkeen. Talousvedeksi vettä ei kuitenkaan suositella.

Muita vedessä esiintyviä haittatekijöitä
Myös siitepöly saattaa värjätä vettä. Siitepöly on väriltään kellertävää ja se on usein sekoittuneena koko vesipatsaaseen, kun taas leväkukinnat esiintyvät veden pinnalla. Vastaavasti limalevä tuntuu uimarin iholla saippuamaiselta kalvolta, joka kuivuessaan kiristää ihoa ja saattaa aiheuttaa voimakasta kutiavaa punoitusta uinnin jälkeen. Tämä levä ei ole myrkyllinen. Limalevää esiintyy yleensä humusvesissä. Suopursuruoste voi puolestaan runsaana ollessaan tehdä ruskean / oranssin ruskean lautan veden pinnalle. Herkemmille ihmisille se voi aiheuttaa siitepölyn tapaisia oireita.

Lisätietoja:
Arja Koistinen, p. 0296 024 760, arja.koistinen(at)ely-keskus.fi

Katja Leskisenoja, p. 0295 024 965, katja.leskisenoja(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa