Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Itä-Suomen kuntien joukkoliikenteen pääpysäkkihanke myötätuulessa (Itä-Suomi)

Pohjois-Savon ELY-keskus käynnisti syyskuussa 2018 hankkeen, jonka tavoitteena on selkeyttää ja parantaa Itä-Suomen (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala) 45 kunnan henkilöliikenteen pääpysäkkien kehittämistilannetta. Hanke etenee ja neuvotteluja pääpysäkeistä on käyty tähän mennessä 22 kunnan kanssa.

Hankkeessa on katsottu tarkemmin kunkin kunnan pääpysäkin paikkaa ja sen varustelua: pysäkkimerkkiä, sääsuojaa ja istumapaikkaa, valaistusta, aikataulukehikkoa, polkupyörille runkolukittavaa telinettä, opastusta pysäkille, saatto- ja liityntäpysäköintiä ja liikenneturvallisuusnäkökohtia. Työtä on tehty tiiviissä yhteistyössä kuntien joukkoliikenteen yhdyshenkilöiden ja teknisen puolen kanssa.

Tuusniemelle uusi pääpysäkki

Yhtenä hyvänä esimerkkinä voisi mainita ysitien varrella Joensuun ja Kuopion puolessa välissä sijaitsevan Tuusniemen kunnan. Tuusniemen kunta lähti mukaan pääpysäkkihankkeeseen, koska kunnassa ei ollut lainkaan pääpysäkkiä. – Edes pysäkkimerkkiä ei ollut. Matkailijoille ja kuntalaisillekin oli epäselvää, missä linja-autoa odotetaan huoltoaseman ja kaupan välisellä laajalla pysäköintialueella, kertoo Tuusniemen kunnan tekninen johtaja Paula Rissanen. Myös vanhus- ja vammaisneuvosto kantoi huolta pääpysäkin puuttumisesta.

Taajaman keskeiselle paikalle on kunta rakentanut asiallisen pysäkkikatoksen penkkeineen ja aikataulukehikkoineen. Pysäkin yhteydessä on mahdollisuus saatto- ja liityntäpysäköintiin. Polkupyörillekin on teline ja pysäkille saadaan valoa pimeän vuoden aikaan. Lisäksi matkustajat pääsevät viereisen kahvio-ravintolan sisätiloihin odottelemaan. Tuusniemen pääpysäkillä liikennöi vuoden mittaan mm. markkinaehtoisen liikenteen vuoroja yli kolmekymmentä, joten joukkoliikennettä käyttäville matkustajille pysäkki on tarpeellinen ja tervetullut uudistus.

- Nyt matkustajat tietävät, mistä linja-autot lähtevät ja mihin ne saapuvat. Pysäkin suojassa on mukava odottaa linja-autoa vaikka huonommallakin säällä. Vierestä löytyvät myös ravintolan ja kaupan palvelut, Paula Rissanen toteaa.


Tuusniemen pääpysäkki

Pääpysäkit ovat osa sujuvaa matkaketjua

Pääpysäkkihankkeen tavoitteena on ollut selkeyttää ja parantaa Itä-Suomen 45 kunnan henkilöliikenteen pääpysäkkien kehittämistilannetta. Peruskunnista lähes 90 % ilmoitti halukkuutensa selvittää tarkemmin kuntansa pääpysäkin kehittämismahdollisuuksia ja parannustoimien toteutusta yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Pyrkimyksenä on luoda ja vahvistaa yhteistä tietopohjaa, jota kunnat voivat hyödyntää pääpysäkkiensä kehittämistoimien suunnittelussa ja ohjelmoinnissa.

Kehittämisen ratkaisumalleja konkretisoitiin valikoimalla lähempään tarkasteluun Iisalmen, Ilomantsin, Juvan, Kaavin, Tohmajärven ja Tuusniemen pääpysäkit. Seuraavaksi, kesällä 2019, tehtiin lopuille halukkaille 21 Itä-Suomen kunnille pääpysäkkikorttiluonnokset. Luonnosten pohjalta alettiin jatkotyöstää kuntakohtaisia pysäkkiratkaisuja. On tarkoitus, että ensi vuoden alkupuoleen mennessä saadaan käytyä läpi loput kuntien pääpysäkit. Rahallisesti kyse on usein pienistä investoinneista.

Pääpysäkit ovat yksi osa sujuvaa matkaketjua. Pysäkit on hyvä tehdä näkyviksi aikatauluja myöten ja edistää myös siltä osin joukkoliikennettä.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
Joukkoliikenneasiantuntija Juho Iivanainen, 0295 026 565, juho.iivanainen(at)ely-keskus.fi

 

Taustaa kuntien henkilöliikenteen pääpysäkit -hankkeesta (pdf)


Alueellista tietoa