Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Puutteellisesti toimivat jätevesijärjestelmät ehtii vielä kunnostaa (Pirkanmaa)

Haja-asutusalueen kiinteistöjen puutteellisesti toimivat jätevesijärjestelmät ehtii vielä saada kuntoon 31.10.2019 mennessä pohjavesialueella ja sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä. Näillä alueilla jätevesien käsittelyä on tehostettu noin kolmasosassa vakituisesti asutetuista kiinteistöistä, ja jätevesiremonttia tarvitsee noin 42 000 asuntoa koko Suomessa. Mökkien osalta tilanne on toinen. Huonosti käsiteltyjen jätevesien päästöt ovat moninkertaiset verrattuna asianmukaisesti käsiteltyjen jätevesien päästöihin.

Jätevesien käsittelyn lainsäädäntöä kohtuullistettiin merkittävästi vuonna 2017. Määräaika 31.10.2019 koskee vain pohjavesialueilla ja alle 100 metriä rannasta sijaitsevia kiinteistöjä, missä jätevedet voivat rehevöittää ja liata lähi- ja kaivovesiä merkittävästi. Haja-asutusalueen vakituisista asunnoista alle 15 prosenttia sijaitsee näillä alueilla.

Suomen noin puolesta miljoonasta kesämökistä yli puolet sijaitsee pohjavesialueella tai sadan metrin säteellä vesistöstä. Huomattavalla osalla mökeistä on kuitenkin käytössä kuivakäymälä, joten ympäristöä pilaavia jätevesiä ei synny. Arviolta 56 000 mökin jätevesien käsittelyä täytyy tehostaa jollakin tavalla 31.10.2019 mennessä.

Keitä uudistus koskee?

Jos kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä, ei remonttiin tarvitse ryhtyä. Yleensä jätevesiasiat ovat kunnossa kiinteistöissä, joiden rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. Vuodesta 2004 alkaen kiinteistöiltä on vaadittu nykyisen lainsäädännön mukaista jätevesien puhdistamista. Uudistuksen voi unohtaa myös, jos kiinteistö liitetään vesihuoltolain mukaisesti viemäriverkostoon. Kunnostus on tarpeeton myös silloin, jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä. Lisäksi ennen 9.3.1943 syntyneet saavat ikävapautuksen uudistuksesta vakituiseen asuntoonsa.

Lykkäystä määräajasta 31.10.2019 voi hakea kunnasta, jos edellytetyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kokonaisuutena arvioiden kohtuuttomat. Kohtuuttomuutta arvioidaan mm. kiinteistön sijainnin, kiinteistön haltijan korkean iän tai sosiaalisen suoritusesteen vuoksi.

Yli sadan metrin päässä vesistöstä ja pohjavesialueella sijaitsevassa kiinteistössä jätevesijärjestelmän uusiminen on ajankohtainen, kun kiinteistöön tehdään isompi remontti: jos rakennetaan vesikäymälä, vesi- ja viemärilaitteistoihin tehdään luvanvarainen korjaus- tai muutostyö tai tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- tai muutostyö.

Mistä saa neuvoja?

Maksutonta jätevesineuvontaa on tarjolla monin paikoin syksyyn saakka. Lisätietoa neuvontahankkeista saa sivulta www.ymparisto.fi/hajajatevesineuvonta. Neuvonta tarjoaa apua sen selvittämiseen, koskevatko vaatimukset kiinteistöä ja millaisia vaihtoehtoja on vaatimusten täyttämiseksi.

Pirkanmaalla maksutonta jätevesineuvontaa on antanut jo vuosien ajan mm. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY), jonka neuvontatyötä on rahoittanut mm. Pirkanmaan ELY-keskus. Tänä vuonna ELY-keskus rahoittaa neuvontaa 21 000 eurolla.

KVVY on myös laatinut kuntakohtaisia yhteenvetoja, joihin on koottu tietoa Pirkanmaan kunnissa eri vuosina tehdystä neuvontatyöstä ja kiinteistöjen vesihuollon tilasta neuvontakäynneillä kerättyjen tietojen pohjalta. Kooste löytyy KVVY:n sivuilta https://kvvy.fi/yhdistys/jatevesi/kuntayhteenvedot/ .

Toimi näin

Kunnostusprojekti kannattaa aloittaa tarkastamalla nykyisen jätevesijärjestelmän ominaisuudet ja kunto sekä selvittämällä, voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Jos jätevesijärjestelmä on uusittava, kannattaa hankkia avuksi kiinteistökohtaisiin käsittelyjärjestelmiin perehtynyt jätevesisuunnittelija, joka selvittää myös mahdolliset kuntakohtaiset erityisvaatimukset käsittelylle. Myös järjestelmän rakentajan valinnassa kannattaa luottaa kokeneeseen ammattiurakoitsijaan ja tarvittaessa kysyä referenssejä jo rakennetuista järjestelmistä.

Tietoa jätevesijärjestelmän kunnostamisesta:

Lisätietoja:

  • Neuvotteleva virkamies Ari Kangas, ympäristöministeriö, p. 0295 250 340, etunimi.sukunimi@ym.fi
  • Johtava vesitalousasiantuntija Mikko Keränen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 047, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Alueellista tietoa