Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Etelä-Savoon uusia luonnonsuojelualueita 341 hehtaaria vuonna 2018 (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus toteutti vuonna 2018 luonnonsuojeluohjelmia yhteensä 341 hehtaaria. Valtiolle hankittiin luonnonsuojelutarkoituksiin 76 hehtaaria ja yksityismaan luonnonsuojelualueita perustettiin 265 hehtaaria. Nämä suojelutoimet kohdistuivat yhteensä 36 kiinteistöille ja perustuivat maanomistajien kanssa tehtyihin sopimuksiin.

Alueiden kokonaismäärästä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO-ohjelma) kohteita oli 262 hehtaaria, 24 kiinteistöä. Natura 2000 -verkostoon, vanhoihin suojeluohjelmiin, kaavojen suojeluvarauksiin ja Suomi 100 -kohteisiin kuuluvia alueita oli 79 hehtaaria, 12 kiinteistöä. Maanomistajille maksettuihin kauppahintoihin ja korvauksiin käytettiin yhteensä noin 2,24 miljoonaa euroa.

Painopiste METSO-ohjelmassa  

METSO-ohjelman tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta ja se tarjoaa maanomistajille mahdollisuuden suojella metsiään korvausta vastaan. Suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoiseen tarjontaan, heidän haluunsa suojella metsiään ja niiden luontoarvoja. Ohjelma on saanut Etelä-Savossa hyvän vastaanoton maanomistajilta.

- Vuosina 2008-2018 Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt maanomistajien kanssa yhteensä 305 suojelusopimusta, kertoo luonnonsuojeluasiantuntija Markku Heikkinen Etelä-Savon ELY-keskuksesta. 

METSO-ohjelmalla on suojeltu Etelä-Savossa metsää 4133 hehtaaria, mikä on noin 65 % ohjelmalle asetetusta tavoitteesta (6417 ha). Maakunnan metsätalousmaan pinta-ala on 1,24 milj. hehtaaria, josta METSO-ohjelman suojelutavoite on siis noin 0,5 %.

Metso-metsää: Kangasniemi, Pentinmäen luonnonsuojelualue. Kuva: Lauri Puhakainen

METSO-ohjelmassa on määritelty luonnonsuojelubiologiset valintaperusteet, joiden avulla tunnistetaan metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta tärkeimmät kohteet. ELY-keskus toivoo maanomistajien tarjoavan METSO-ohjelmaan mm. runsaslahopuustoisia kangasmetsiä, lehtometsiä ja luonnontilaisia puustoisia soita. Valtakunnallisen soidensuojelun täydennysesityksen kohteet soveltuvat hyvin METSO-ohjelmaan. Nämä asiantuntijaryhmän arvokkaiksi luokittelemat suot ovat luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta arvokkaita ja niiden mahdollinen suojelu tulisi selvittää vaihtoehtona hakkuulle. METSO-ohjelma jatkuu vuoteen 2025 saakka.

Idänkurhon ja rupimanterin esiintymispaikkoja suojeltiin

Erittäin uhanalaisten lajien suojelua toteutettiin vuonna 2018 neljässä kohteessa. Näistä kohteista kolme oli idänkurhon säilymisen kannalta tärkeää esiintymispaikkaa ja ne suojeltiin luonnonsuojelulain mukaisilla rajaamispäätöksillä. Kohteista kaksi sijaitsee Mikkelissä ja yksi Mäntyharjulla ja niiden pinta-ala on yhteensä 1,8 hehtaaria. Idänkurho on mykerökukkainen monivuotinen kasvi, joka on harvinainen ja sen esiintymispaikkoja on Suomessa tiedossa vain noin 30 kpl. Valtaosa idänkurhon esiintymistä sijaitsee Etelä-Savossa.

Eläinlajien suojelupäätöksiä tehtiin vuonna 2018 yksi, joka on pinta-alaltaan 2,8 hehtaaria. Kyseessä on sammakkoeläimiin kuuluvan rupimanterin esiintymispaikan suojelu Punkaharjulla. Rupimanterin levinneisyysalue Itä-Suomessa painottuu Pohjois-Karjalaan, ja rajaamispäätöksellä suojeltu esiintymispaikka on lajin ainut tiedossa oleva esiintymä Etelä-Savossa. Tästä päätöksestä on valitettu.

Linkit:

Lisätietoja:

Luonnonsuojeluasiantuntija Markku Heikkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4175, markku.heikkinen(at)ely-keskus.fi

Johtava asiantuntija Pasi Ryhänen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4229, pasi.ryhanen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa