Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Yksityisteiden parantamishankkeiden valtionavustuksiin muutoksia

ELY-keskuksen myöntämiin valtionavustuksiin yksityisteiden parantamiseksi tuli muutoksia vuoden 2019 alusta, kun uusi yksityistielaki asetuksineen astui voimaan. Tänä vuonna harkinnanvaraista tukea on saatavissa koko maassa yhteensä 17 miljoonaa euroa.  

Uudessa laissa on kaksi olennaista muutosta valtionavustuskriteereihin: vaatimukset yksityistien varren pysyvästi asutuista talouksista ja tien vähimmäispituudesta poistuivat. Näin avustusmahdollisuuksien piirissä olevien yksityisteiden määrä kasvaa, vaikka itse avustustoiminta säilyy pitkälti nykyisenkaltaisena.

Ensisijaisesti avustettavat kohteet

ELY-keskus voi myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta yksityisteiden parantamishankkeisiin enintään 50 % hyväksytyistä arvonlisäverollisista kustannuksista. Merkittävimmissä kohteissa, kuten siltojen parantamishankkeissa, avustusosuus voi olla enintään 75 %.

Parantamishankkeeksi katsotaan rakentamiseksi luettava parannus, joten tien normaali kunnossapito ei kuulu avustusten piiriin. 

Avustukseen oikeuttavia kustannuksia ovat hankkeen suunnittelusta, parantamistyön toteutuksesta ja valvonnasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.

Avustuksia kohdennetaan ensisijaisesti tien liikennöitävyyden kannalta kriittisiin hankkeisiin, kuten siltojen korjauksiin, jotka ovat usein myös elinkeinoelämän kuljetusten ja liikenneturvallisuuden kannalta tärkeitä kohteita. 

Kelpoisuusehdot yksityistien parannushankkeen avustukselle

Valtionavustusta voidaan myöntää järjestäytyneelle yksityistielle eli tiellä tulee olla perustettuna toimiva tiekunta.

Lisäksi tiekunnan tulee huolehtia sekä tiekuntaa että yksityistietä koskevien tietojen ajantasaisuudesta tietojärjestelmissä. Tiekunnan tulee ilmoittaa tiekuntaa koskevat tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja yksityistietä koskevat tietonsa Väyläviraston ylläpitämään kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad).

Ilmoituksen yksityistien tiedoista voi tehdä toistaiseksi sähköpostitse osoitteeseen info(at)digiroad.fi. Lisätietoja Väyläviraston internetsivuilta: www.vayla.fi/avoindata/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin.

Parantamishankkeen käynnistämisestä ja valtionavustuksen hakemisesta tulee päättää tiekunnan kokouksessa. Hankkeen valmistelussa ja suunnittelussa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. On huomioitava, että siltahankkeissa tarvitaan aina pätevän silta-asiantuntijan laatimat suunnitelmat.

Ennen hankkeen aloittamista tiekunnan on syytä tarkistaa ajantasaiset ohjeistukset ELY-keskuksen yksityisteitä koskevilta internetsivuilta: www.ely-keskus.fi/yksityistiet.  

Valtionavustuksen hakeminen

ELY-keskuksen yksityistiesivuilta löytyvät myös ajantasaiset hakemuslomakkeet. Avustusta voi hakea ympäri vuoden keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskukselta, mutta hakemus tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen hankkeen suunniteltua toteutusaikaa. Mielellään edeltävän vuoden kesäkauden/syksyn aikana. Sähköinen asiointi ja huolellisesti täytetty hakemus nopeuttavat käsittelyä.

Sähköisesti:

Paperisena:

  • Hakemus osoitteeseen: Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere


Lisätietoja ja neuvontaa yksityistieavustuksista:

Liikenteen asiakaspalvelu (ma-pe klo 9-16):

  • 0295 020 603 neuvonta yksityisteiden valtionavustuksista (pvm/mpm)
  • liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
  • Chat-palvelu (arkisin klo 12 – 16, www.ely-keskus.fi/yksityistiet).

Lisätietoja tiedotetta koskien:

Liikennejärjestelmäasiantuntija
Kai Paavola
p. 0295 024 705
Keski-Suomen ELY-keskus


Alueellista tietoa