Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Hämeeseen 3,6 miljoonan euron potti EU-rahoitusta ja tukea yritysten kehittämiseen (Päijät-Häme ja Kanta-Häme)

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt huhti-kesäkuussa 2019 Kanta- ja Päijät-Hämeeseen yhteensä lähes 3,6 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) yritysrahoitusta, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta sekä kansallista rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin. Rahoituksesta puolet muodostui alueellisista ESR-hankkeista ja puolet yritystuista. 

Tukea yritysten investointeihin ja kansainvälistymisen tueksi 

Erilaisia yritystukia myönnettiin Kanta- ja Päijät-Hämeeseen yhteensä yli 1,4 miljoonaa euroa. Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) osuus summasta on 1,1 miljoonaa euroa. Loput rahoituksesta muodostui yritysten kehittämispalveluista sekä yhdestä yrityksen toimintaympäristön kehittämishankkeesta. 

Kanta-Hämeessä yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin yhteensä 674 131 euroa. Tukea saaneita yrityksiä on 11. Kanta-Hämeen suurimman kehittämisavustuksen, 225 316 euroa, on saanut hämeenlinnalainen Etelä-Hämeen Metalli Oy innovatiiviseen laserleikkausinvestointiin. Hankkeella tavoitellaan tuntuvaa viennin kasvua. Muita kehittämisavustusta saaneita yrityksiä Kanta-Hämeessä ovat mm. Modestone Oy Parolasta sekä forssalainen LeikkiSet Oy leikki- ja liikuntapaikkojen kehittämiseen. 

Päijät-Hämeeseen rahoitettiin 10 yrityksen kehittämishanketta, yhteensä 438 010 euroa. Päijät-Hämeessä suurimman yksittäisen avustuksen, 107 260 euroa, on saanut Lahden Rakennustarvike Oy kiintokalusteiden valmistamiseen tarkoitettujen koneiden hankintaan. Muita kehittämisavustusta saaneita yrityksiä Päijät-Hämeessä ovat mm. lahtelainen Peltisepänliike Pääkkönen Oy sekä Hollolan Viilu ja Laminaatti Oy

Riihimäellä hyödynnetään robotiikkaa entistä laaja-alaisemmin koulutuksen avulla 

ESR-hankkeisiin Hämeeseen myönnettiin yhteensä yli 2,1 miljoonaa euroa, jolla rahoitettiin 10 uutta hanketta. Rahoituksesta Kanta-Hämeeseen meni lähes 1,4 miljoonaa euroa ja loput Päijät-Hämeeseen. 

Kanta-Hämeessä uusia hankkeita käynnistyy seitsemän, joista osa yhdessä useamman maakunnan alueella. Rahoitukseltaan suurin hanke, 340 672 euroa, on Riihimäen kaupunginHämeen ammattikorkeakoulun ja Hyria Koulutus Oy:n yhteishanke Robo oppii. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan toimijoiden yhteistoteutuksena robotiikan koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on edesauttaa ja nopeuttaa uusien tekniikoiden käyttöönottoa Riihimäen alueella. Hämeen ammattikorkeakoulu on saanut rahoitusta myös kahteen muuhun hankkeeseen. 

Päijät-Hämeessä Lahden ammattikorkeakoulu on saanut rahoitusta kolmeen uuteen hankkeeseen yhdessä eri osatoteuttajien kanssa. Rahoitukseltaan suurin, 279 810 euroa, on yhdessä Kiipulasäätiön kanssa toteutettava Ihan samat - Vertaisoppimista ja kohtaamisia erilaisille oppijoille. Hankkeessa kehitetään oppilaitosten yhteinen oppimisympäristö, jossa hyödynnetään molempien osapuolten osaamista. Tavoitteena on mm. kehittää erityisnuorten työelämätaitoja ja edistää heidän mahdollisuuksiaan päästä työharjoitteluun alueen yrityksiin. Päijät-Hämeessä Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT on pienellä rahoitusosuudella mukana Hämeen ammattikorkeakoulun Teollisuuden huippuosaajat -hankkeessa. 

Etelä-Suomeen yhteensä 8,2 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta 

Hämeen ELY-keskus myöntää EU-rahoitusta sekä rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueille. Koko alueelle myönnettiin huhti-kesäkuun 2019 aikana yritys- ja hankerahoitusta 8,2 miljoonaa euroa.  

Rahoituksesta hieman yli 2,5 miljoonaa muodostui yritystuista, joista yritysten kehittämisavustusten osuus on 1,5 miljoonaa euroa toimintaympäristöavustuksen 150 000 euroa. Kehittämishankkeita rahoitettiin 28 ja toimintaympäristön kehittämishankkeita yksi. Eniten kehittämisavustusta myönnettiin Kanta-Hämeeseen. 

Yritysten kehittämispalveluihin eli analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluihin myönnettiin Etelä-Suomen alueelle lähes 900 000 euroa. Rahoituksesta noin 68 % myönnettiin Uudenmaan alueelle. Valtion tuki yrityksille kehittämispalveluiden hankinnassa voi olla jopa 80 % palveluiden kokonaiskustannuksista. 

Kokonaisrahoituksesta 5,7 miljoonaa muodostui alueellisista ESR-hankkeista, joista osa toteutetaan myös ylimaakunnallisina usean maakunnan alueella. ESR-rahoitusta myönnettiin Hämeeseen ja Uudellemaalle noin 2,1 miljoonaa euroa ja loput Kaakkois-Suomeen. 


Kuva: Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön myöntämä EAKR-yritysrahoitus, ESR-rahoitus toimintalinjoittain ja kansallinen yritysrahoitus Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla huhti-kesäkuussa 2019.
 

Lisätietoja: 

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151 

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet

 

Tiedotus:  

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176 

 

Liitteet: 

 


Alueellista tietoa