Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Alfa Oil Oy:n kalliovaraston YVA-selostuksesta (Pohjanmaa)

Alfa Oil Oy:llä on tarkoitus ottaa Kristiinankaupungin Karhusaaren satama-alueella sijaitseva entinen PVO-Lämpövoima Oy:n voimalaitoksen raskaan polttoöljyn kalliovarasto uudelleen käyttöön ja varastoida siellä pitkäaikaisesti veteen liukenemattomia bensiinejä, lentopetrolia ja muita keskitisleitä sekä raakaöljyä. Varaston kokonaistilavuus on 360 000 m3. Varastoitavat aineet kuljetetaan varastoon ja sieltä pois säiliöaluksilla.

Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu erillisessä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely), jossa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on toiminut yhteysviranomaisena. Yhtiö on toimittanut 8.3.2019 ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jonka kuulemisessa saatiin 10 lausuntoa ja asiantuntijakommenttia. Mielipiteitä ei jätetty.

Arviointiselostuksessa esitetyn arvion, kuulemisen ja oman tarkastelun perusteella ELY-keskus on katsonut, että merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat mahdollisista onnettomuuksista, joita voi aiheutua mm. alusliikenteessä tai tuotteiden siirtojen tai vuotovesien käsittelyyn liittyvien poikkeustilanteiden seurauksena.

Tuotteiden varastoinnin aikana hankkeesta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä ympäristövaikutuksia, mutta tuotteiden siirrot aiheuttavat mm. bentseenipäästöjä sekä melua. ELY-keskus onkin edellyttänyt hankkeen jatkosuunnittelussa tarkentamaan ko. päästöjä koskevia selvityksiä erityisesti läheiselle vapaa-ajanasutukselle aiheutuvien vaikutusten osalta.

Arviointiselostus ja ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta  www.ymparisto.fi/alfaoilYVA.

Lisätietoja

  • Ylitarkastaja Elina Venetjoki, puh. 0295 016 403

Alueellista tietoa