Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma julkaistu

Uusi tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuosille 2019–2022 kokoaa yhteen tienpidon nykytilan ja näkymän tuleville vuosille. Suunnitelma laaditaan vuosittain tulevaksi nelivuotiskaudeksi, ja se kattaa alueellisesti Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. Tutustumalla verkossa julkaistuun suunnitelmaan saat kattavasti tietoa Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen, toiminnasta, tavoitteista, taloudesta ja tunnusluvuista. Suunnitelma julkaistaan ainoastaan digitaalisessa muodossa ja se löytyy osoitteesta www.tienpidonsuunnitelma.fi.

Uudenmaan ELY-keskuksen vuoden 2018 tienpidon perusrahoitus on noin 87 miljoonaa euroa, mikä on 8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Lisäksi olemme saaneet lisärahoitusta yhteensä noin 33 miljoonaa euroa vuodelle 2018.

Perusrahoituksella turvataan tiestön päivittäinen liikennöitävyys kunnossapidon ja ylläpidon toimin. Käytännössä uusiin investointeihin eli uuden rakentamiseen ei tällä rahoitustasolla ole mahdollisuuksia. Huonokuntoisen tiestön määrä onkin pidemmällä aikavälillä kasvanut, sillä erittäin vilkasliikenteiset tiet kuluvat nopeammin kuin niitä nykyresursseilla pystytään korjaamaan. Ylläpidon toimissa, kuten päällystämisessä, painotetaan vilkasliikenteistä päätiestöä. Vähäliikenteisemmät tiet rappeutuvat pahiten riittämättömän rahoituksen seurauksena. Lisätietoa rahoituksesta ja muista talousasioista löytyy tienpidon suunnitelman verkkosivulta osiosta talous ja toimintaympäristö.

Hallituksen myöntämät kolmivuotiset valtakunnalliset korjausvelka- ja perusväylänpidon lisärahoitusohjelmat ovat sangen merkittävä lisä tienpidon perusrahoitukseen. Lisärahoituksella mahdollistetaan useita odotettuja hankkeita. Tänä vuonna lisärahoituksella toteutetaan suurin hankkeemme, kantatien 46 perusparantaminen Heinolasta kohti Kouvolaa.  Lisäksi viime vuonna aloitettu valtatien 2 parantaminen Forssan eteläpuolella jatkuu. Lisärahoituksen turvin toteutetaan myös lukuisia päällystys- ja siltatöitä tieverkolla.

Lisärahoitusohjelmilla on pystytty pysäyttämään korjausvelan kasvu kuitenkin vain tilapäisesti. Pitkäjänteinen ja kestävä tienpito vaatii rahoituksen nostamisen pysyvästi nykyistä korkeammalle tasolle. Suuremman perusrahoituksen avulla mahdollistettaisiin aktiivinen ja nykyistä kustannustehokkaampi reagoiminen yhdyskuntarakenteen ja kuljetustarpeiden muutoksiin. Pitkäjänteiseen tienpitoon sekä tienpidon rahoitustasoon otti parlamentaarisen korjausvelka -työryhmän loppuraportti ansiokkaasti kantaa kevättalvella 2018. Työryhmä esitti monia kipeästi tarvittavia toimenpiteitä pitkäjänteisen ja kestävän tienpidon turvaamiseksi. Nämä toimenpiteet muuttuvat toivottavasti hallituksen päätöksin konkretiaksi tämän tienpidon ja liikenteen suunnitelmakaudella.

Paljon saadaan silti nytkin aikaan. Suunnitelman karttasovellukseen on koottu lähivuosien tiehankkeet Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Lähiseudullesi suunnitellut hankkeet voit tarkastaa vierailemalla sivustolla osiossa kohteet kartalla.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2019–2022 -esite (pdf 1 Mt)

Lisätietoja:

Liikenne -vastuualueen johtaja Tuovi Päiviö ja yksikön päällikkö Janne Kojo.
Uudenmaan ELY-keskuksen puhelinnumero on 0295 021 000 (vaihde).
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].


Alueellista tietoa