Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Tuorijoen silta korjataan valtatiellä 8 Merikarvialla (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa valtatiellä 8 Merikarvialla sijaitsevan Tuorijoen sillan korjaustyöt viikolla 20. Myöhemmin kesällä alkavien sillan pintarakenteiden uusimistöiden ajaksi liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle ja liikenteenohjaus hoidetaan liikennevaloilla. Ajokaistan leveys on liikennevalo-ohjauksen aikana 4 metriä. Muuna aikana yleisen liikenteen käytössä on kaksi kaistaa. Kaistarajoitus tulee aiheuttamaan merkittävää haittaa liikenteelle. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa. Korjaustyöt kestävät syksyyn saakka. Pahoittelemme korjaustöiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.

Tuorijoen silta on rakennettu v. 1962 ja se on nyt peruskorjausiässä. Korjaustyöt aloitetaan viikolla 20 työmaan perustamisella ja reunapalkkien uusimisilla. Tuorijoen sillasta uusitaan reunapalkit, pintarakenteet, kuivatuslaitteet ja kaiteet. Lisäksi betonirakenteiden vauriot korjataan. Siltaa levennetään korjauksen yhteydessä 70 cm. Reunapalkkien uusimistöiden aikana sillalla on käytössä vielä kaksi ajokaistaa. Myöhemmin kesällä pintarakenteiden uusimistöiden alkaessa liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle 4 metriä leveälle kaistalle. Liikenteenohjaus hoidetaan tällöin liikennevaloilla. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan syksyllä 2018. Liikennemäärä sillalla on noin 2300 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Sillan korjaustyön urakkahinta on 0,3 M€. Urakoitsijana hankkeessa toimii Oteran Oy.

LISÄTIETOJA                               

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinöörit Ari Salo, p. 0400 510 391 ja Jari Nikki, p. 0400 821 596                                                    

- Oteran Oy: työpäällikkö Timo Äkräs, p. 0400 128 996 työmaapäällikkö Jari Ruuska, p. 050 5766 001


Alueellista tietoa