Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden kuntoon laskenut (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Liikennevirasto on teettänyt tutkimuksen viime kesältä tienkäyttäjien tyytyväisyydestä maanteiden kuntoon. Sen mukaan sekä yksityisten tienkäyttäjien että raskaan liikenteen kuljettajien tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon kokonaisuudessaan on vähentynyt Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Päällysteen kunnolla on suurin merkitys tyytyväisyyden muodostumiselle ja myös tyytyväisyys päällysteiden kuntoon on laskenut sekä pääteiden että muiden teiden osalta. Tutkimus toteutettiin edellisen kerran vuonna 2016.

Yksityiset tienkäyttäjät raskaan liikenteen kuljettajia tyytyväisempiä

Yksityiset tienkäyttäjät ovat kohtuullisen tyytyväisiä pääteiden eli valta- ja kantateiden päällysteiden kuntoon. Tyytyväisiä on enemmän kuin tyytymättömiä, joskin tyytymättömiäkin on kolmannes tienkäyttäjistä. Tienkäyttäjät ovat melko tyytyväisiä myös päällysteiden kuntoon jalankulku- ja pyöräteillä. Sen sijaan muiden päällystettyjen teiden eli seutu- ja yhdysteiden kuntoon yksityiset tienkäyttäjät ovat jokseenkin tyytymättömiä. Tyytyväisyys on laskenut ja tyytyväisiä tienkäyttäjiä on vähän, 2/3 tienkäyttäjistä on tyytymättömiä.

Raskaan liikenteen kuljettajien tyytyväisyys on laskenut selvästi sekä pääteiden että muiden teiden kuntoon. Pääteiden päällysteiden kuntoon tyytyväisiä on selvästi vähemmän kuin tyytymättömiä. Muiden päällystettyjen teiden kuntoon tyytyväisiä on vain vähän ja suurin osa vastaajista on tyytymättömiä.

Sekä yksityiset tienkäyttäjät että raskaan liikenteen kuljettajat ovat tyytymättömiä sorateiden kuntoon, mutta tuloksissa ei ole suurta muutosta aiempiin vuosiin. Sorateiden kuntoon kesällä ollaan tyytyväisempiä kuin niiden kuntoon keväällä. Tyytymättömiä sorateiden kuntoon kesällä on jopa vähemmän kuin tyytymättömiä muiden päällystettyjen teiden kuntoon.

Korjausvelkaohjelman panostukset tienkäyttäjien mielestä riittämättömiä

Sekä yksityisten tienkäyttäjien että raskaan liikenteen kuljettajien tyytyväisyys maanteiden kuntoon on laskenut lähes koko 2010-luvun. Poikkeuksena on vuosi 2016, jolloin tyytyväisyys kasvoi sekä yksityisillä tienkäyttäjillä että raskaan liikenteen kuljettajilla. Tänä vuonna tyytyväisyys sen sijaan laski paikoitellen jopa vuoden 2014 tuloksia alemmalle tasolle.

Etenkin raskaan liikenteen kuljettajien tyytyväisyys on kulkenut Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa käsi kädessä päällystysohjelman pituuden kanssa viimeiset 10 vuotta. Maantieverkko on päässyt rapistumaan kunnossapitoon osoitetun niukan rahoituksen seurauksena ja korjausvelka on kasvanut vuosi vuodelta. Hallitus myönsi lisärahoitusta liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen vuosille 2016-2018. Vuonna 2016 maanteitä päällystettiinkin huomattavasti aiempia vuosia enemmän. Korjausvelkarahoituksella pystyttiin päällystämään Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa paljon erityisesti vilkkaita seututeitä, joiden päällystämiseen ei aiempina vuosina riittänyt rahoitusta. Tämä näkyi tienkäyttäjien tyytyväisyyden kasvuna vuoden 2016 tutkimuksessa. Korjausvelkarahoituksella on pystytty päällystämään aiempia vuosia enemmän myös vuosina 2017-2018. Vuonna 2017 päällystettiin eniten kilometreinä, mutta tänä vuonna tehtiin enemmän kalliimpia massapintauksia ja rakenteen parantamisia, jolloin kilometreinä päällystysmäärät olivat vuotta 2016 ja 2017 pienemmät. Euroissa korjausvelkarahoituksella päällystettiin vuosina 2017-2018 edelleen yhtä paljon kuin vuonna 2016.

Tienkäyttäjien tyytyväisyyden lasku vuonna 2018 johtunee siitä, että odotukset tieverkon kunnon paranemiselle korjausvelkaohjelman myötä oli suuremmat kuin mitä rahoituksella pystyttiin toteuttamaan. Tällä lisärahoituksella kyettiin pysäyttämään kertyneen korjausvelan kasvu, mutta ei parantamaan olennaisesti teiden kunnon tasoa aiempaan verrattuna. Pääteiden päällysteiden kunto on tällä hetkellä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa hyvä, mutta hiljaisemman tieverkon kunnon heikkeneminen on jatkunut koko vuosikymmenen, sillä korjausvelkarahoituksellakaan ei ole pystytty panostamaan näiden teiden päällystämiseen.  

Tienkäyttäjien tyytyväisyyden paraneminen edellyttäisi vielä suurempia panostuksia tieverkon kunnon parantamiseen. Ensi vuodesta on kuitenkin tulossa rahoituksellisesti todella niukka ja päällystysohjelman pituus tulee puolittumaan tämän vuotisesta. Sen seurauksena korjausvelan odotetaankin lähtevän uudelleen kasvuun, jos tieverkon kunnostamiseen ei ole tulossa lisärahoitusta. Tällöin myös tienkäyttäjien tyytyväisyys jatkanee laskuaan.

Tietyömaiden liikennejärjestelyjen toimivuuteen ollaan tyytyväisiä

Sekä yksityiset tienkäyttäjät että raskaan liikenteen kuljettajat ovat varsin tyytyväisiä tietyömaiden liikennejärjestelyjen toimivuuteen. Raskaan liikenteen kuljettajat ovat hieman yksityisiä tienkäyttäjiä kriittisempiä. Tyytyväisimpiä ollaan opastukseen siitä, mistä pitäisi ajaa sekä nopeusrajoituksiin. Myös kiertotien kuntoon ja odotusajan pituuteen oltiin tyytyväisiä. Vähiten tyytyväisiä ollaan jalankulun ja pyöräilyn reitteihin tietyömaan kohdalla, mutta tyytyväisyys on niihinkin melko korkealla tasolla.

Tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimuksessa kysytään tyytyväisyyttä myös muihin tienpidon osa-alueisiin, kuten linja-autopysäkkien, levähdysalueiden ja liikennemerkkien siisteyteen ja kuntoon, viitoituksen ja opasteiden ymmärrettävyyteen ja selkeyteen, vesakoiden raivaukseen ja kasvillisuuden niittoon tienvarsialueilla sekä tiedottamiseen liikenteen häiriöistä ja tietöistä. Näihin tienkäyttäjät ovat pääasiassa tyytyväisempiä kuin teiden kuntoon. Tyytyväisimpiä tienkäyttäjät ovat viitoituksen ja opasteiden ymmärrettävyyteen ja selkeyteen ja tyytymättömimpiä levähdysalueiden siisteyteen ja kuntoon.

Tienkäyttäjän tyytyväisyystutkimuksen tulokset verkossa

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus kesä 2018 (liikennevirasto.fi)


Alueellista tietoa