Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Tiemerkintätyöt ovat alkaneet Itä-Suomessa (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo)

Tiemerkintätyöt ovat alkaneet Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla. Alemman tieverkon osalta tiemerkintöjen ylläpitotyöt sekä uusien päällysteiden tiemerkintätyöt aloitettiin toukokuun puolivälissä. Tiemerkintöjen ylläpitoon ja uusiin tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna Itä-Suomessa noin 3 milj. euroa.

Tiemerkintätöiden aikataulu

Keskivilkkaiden, lähinnä kantateiden tiemerkintöjen tulee olla valmiina elokuun loppuun mennessä. Vähäliikenteisimmän alemman tieverkon merkinnät tulee kunnostaa syyskuun puoliväliin mennessä. Päätieverkon osalta tiemerkintätyöt aloitetaan heinäkuun alussa ja niiden tulee olla valmiit keskiviivaston osalta 15.8. mennessä ja reunaviivaston osalta elokuun loppuun mennessä. Uusien, tänä kesänä päällystettyjen teiden tiemerkintätyöt käynnistyvät viikolla 22.

Pienmerkintätöiden osalta ylläpitotyöt aloitetaan kahden merkintäyksikön voimin toukokuun lopulla. Pienmerkinnöistä suojatiet ja pyöräteiden jatkeet tulee olla kunnostettuina heinäkuun loppuun mennessä, eli ennen koulujen alkamista. Muut pienmerkinnät kuten ryhmitysnuolet, sulkualueet ja nopeusrajoitusmerkit tulee olla kunnostettuina elokuun loppuun mennessä.

Myös tieverkolle toteutettavat täristävien merkintöjen jyrsinnät tehdään tiemerkintätöiden yhteydessä.

Vaahto tiellä varoittaa tuoreesta tiemerkinnästä

Tiemerkintätyöstä voi hetkellisesti aiheutua häiriötä yleiselle liikenteelle. Pituussuuntaisten tiemerkintöjen kunnostaminen tehdään liikkuvilla koneilla ja pienmerkintätyöt tehdään lähes aina käsityönä. Tiemerkintätyöstä varoitetaan tiemerkintäkoneisiin kiinnitetyillä liikennemerkeillä ja varoitusvaloilla. Alemmalle tieverkolla maalilla tehtävistä tiemerkinnöistä varoitetaan lisäksi vaahtohattaroilla. Vaahto kertoo, että tiemerkintä on vielä märkä, eikä sen päälle kannata ajaa. Märän maaliviivan ylittäminen sotkee tien viivaston sekä ajoneuvon. Päätieverkolla tiemerkinnät ylläpidetään massalla ja uusi merkintä on yliajettavissa muutaman minuutin kuluttua. Autoilijoiden tulee välttää liian läheltä tiemerkintäautoa ohittaminen, koska merkintä on vielä märkää. Mahdollinen ohittaminen tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen tiemerkintäauton kohtaamista tai jäädä odottamaan tiemerkintäauton antamaa ohitusmahdollisuutta.

Uudelleenpäällystyskohteella nopeusrajoitus on enintään 80 km/h ja kaksiajorataisella osuudella 100 km/h, kunnes tiemerkinnät on tehty.

Tiemerkintätöiden palveluntuottajana toimii Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella Cleanosol Oy.

Lisätietoja:
Pohjois-Savon ELY-keskus
liikennejärjestelmäasiantuntija Maarit Kauppinen puh. 0295 026 726,
maarit.kauppinen(at)ely-keskus.fi (tavoitettavissa 30.5. klo 12 jälkeen)

Liitteet:
Uusien päällysteiden täristävien merkintöjen kohteet Itä-Suomessa (pdf)
PANK ry. tiedote (pdf)
Liikenneviraston turvallisuusvideot

 

 


Alueellista tietoa