Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Suotuisa talouskehitys tukee työttömyyden laskua Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaalla oli heinäkuun lopussa 22 400 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut) ja maakunnan työttömyysaste oli 12,0%. Työttömyyden alentuminen on jatkunut jo pidempään suotuisana – heinäkuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla oli 4 600 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyys on laskenut tasaisesti eri puolilla maatamme. Suhteellisena vuosimuutoksena työttömyyden lasku on Pohjois-Pohjanmaalla maamme parhaimmistoa. Huolimatta hyvästä kehityksestä ovat erot maakunnan kuntien välillä edelleen suuret ja monipuolisia kohdennettuja toimia työllisyyden lisäämiseksi tarvitaan edelleen.  

Työttömyys on laskenut kaikissa keskeisissä seurantaryhmissä Pohjois-Pohjanmaalla verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa 3 900, mikä on 1 000 (-20 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita oli 5 850, mikä on 2 100 (-26 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömistä miehiä oli 3 400 ja naisia 2 500.  Lomautettuna oli heinäkuun lopussa 950 henkilöä, mikä on 200 vähemmän kuin vuosi sitten.

Avoinna olevien työpaikkojen määrä kasvanut vuoden takaisesta

Työvoiman kysyntä on lisääntynyt tasaisesti talouden kasvaessa. Heinäkuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 5 350 työpaikkaa, mikä on lähes 400 paikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Myös uusien työpaikkojen määrä kasvoi: heinäkuussa ilmoitettiin avoimeksi 2 650 uutta työpaikkaa, mikä on 350 enemmän kuin vuotta aiemmin. Talouden hyvä vire heijastuu erityisesti teollisuuden, rakentamisen ja kuljetuksen toimialoille. Työnantajat hakevat aktiivisesti rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöitä sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöitä. Erityisesti rakennustyöntekijöistä, koneasentajista ja maanrakennuksen taitajista oli suuri kysyntä heinäkuussa - samoin paikkoja oli paljon avoinna kaivostyöntekijöille ja erilaisten ajoneuvojen kuljettajille. Siivousaloilla oli myös runsaasti työtä tarjolla.

Työnhakijoiden aktivointiaste edellisvuotta korkeampi

Heinäkuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli Pohjois-Pohjanmaalla 7 800 henkeä, mikä on yli 300 enemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiaste oli 25,8 %, mikä on 4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työllistymistä edistävissä palveluissa oli naisia ja miehiä heinäkuun lopulla saman verran (molempia vajaa 4000 henkeä). Molempien sukupuolen osallisuus palveluihin on kasvanut vuoden takaisesta. Eniten osallistujia oli koulutuksiin (3500 henkeä). Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 1650 osallistujaa ja työllistettynä oli lähes 1 900 henkeä. 

Työttömien määrä vuoden takaista alempi lähes kaikissa kunnissa

Heinäkuun lopussa työttömien osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli koko maassa 10,8 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 12,0 %. Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste laski 2,5 prosenttiyksikköä vuosi takaisesta. Kunnittain alhaisimman työttömyysasteen (6,8 %) jakoivat Hailuoto ja Reisjärvi. Korkeimmat työttömyysasteet olivat Oulussa (14,0 %), Taivalkoskella (13,9 %) ja Vaalassa (13,4 %). Työttömiä oli lähes kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa vuoden takaisesta vähemmän. Ainoastaan Merijärvellä ja Lumijoella oli pientä lisäystä vuoden takaiseen.

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
johtaja Petri Keränen, 0295 026 727, 0400 197 187
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116, 040 673 9472
suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061, 050 390 2362
S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
palvelujohtaja Jussi Leponiemi, 0295 056 706
palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713
S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Seuraava Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus ilmestyy tiistaina 25.9.2018

Työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoa, joka perustuu TE-hallinnon rekisteritietoihin. Tilastokeskuksen kuukausittainen otantapohjainen työmarkkinatieto: http://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html.


Alueellista tietoa