Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

 

Sateista huolimatta kuivuus vaivaa Pirkanmaan vesistöjä ja pohjavesiä (Pirkanmaa)

Pirkanmaan vesistöissä ja pohjavesimuodostumissa on tällä hetkellä poikkeuksellisen vähän vettä pitkän, kuivan kesän ja lähes sateettoman syksyn jälkeen. Sateita tarvitaan, jotta tilanne korjautuisi. Pohjavesien kannalta vesisateet korjaisivat tilannetta paremmin, jos routaa ei olisi kovin paljon tai ollenkaan.

Pirkanmaan järvien vedenkorkeudet ovat monin paikoin lähellä mittaushistorian alhaisempia korkeuksia. Tarjannevedellä ollaan jo lähes 70 cm pitkän ajan keskimääräistä alempana. Huomattavan alhaisia vedenkorkeuksia on mitattu kaikilla Pirkanmaalla vedenkorkeuden havaintopaikoilla.

- Esimerkiksi Pohjois-Pirkanmaalta Keurusselällä vedenkorkeus on yli 50 cm keskimääräistä alempana, ja itäiseltä Pirkanmaalta Mallasveden, Längelmäveden, Roineen ja Pälkäneveden vedenkorkeus on yli 40 cm alempana. Valkeakoskella voimalaitoksen juoksutusrajoitusten myötä viimeksi mainittujen järvien vedenkorkeuden lasku on ollut jonkin verran luonnontilaa pienempi. Ilman rajoituksia vedenkorkeus järvissä olisi noin 15 cm alempana, kuvailee johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta

Pohjavesissä vedenpinnat ovat laskeneet koko kesän ja syksyn ajan. Jos korjausta ei talven ja kevään aikana saada, voivat kaivot kuivua monin paikoin kevään ja kesän aikana. Suomen ympäristökeskus on antanut kattavan tiedotteen pohjavesitilanteesta 23.11.2018. Tiedote on edelleen ajankohtainen.

Kuivuuden taustalla vähäiset sateet

Viimeisen puolen vuoden jaksoa tarkastellessa on sadekertymä monin paikoin jäänyt noin 60% keskimääräisestä. Kokonaissademäärä toukokuun alusta alkaen on noin 300 mm, kun keskimäärin se on noin 500 mm. Viime päivien sateet ovat helpottaneet maaperän kuivuustilannetta, mutta järvien vedenkorkeuksiin sateilla ei ole ollut huomattavaa vaikutusta. Pohjavesiin yksittäisillä sateilla ei ole vaikutusta, vaan siihen tarvitaan pitkä sadejakso nykyistä tilannetta korjaamaan.

Hyydetulvat tuskin ongelmana tänä talvena

Koska Pirkanmaan järvissä vedenkorkeudet ovat alhaiset ja joissa virtaamat pieniä, tänä vuonna tuskin esiintyy samanlaisia hyydeongelmia kuin viime talvena.

- Kokemäenjoessa veden lämpötila on asteen plussalla, mikä tarkoittaa, että jokeen todennäköisesti muodostuu hyyteeltä suojaava jääkansi lähipäivinä pakkasista riippuen, Isid ennustaa.

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan järvien havaitut vedenkorkeudet 9.12.2018. Suluissa on esitetty vedenkorkeuden erotus (m) vuosien 1977-2016 keskimääräiseen arvoon kyseisenä päivänä.

 

Järvi

Vedenkorkeus (m) 9.12.2018

Näsijärvi, Tampere (s)

95,06 (-0,16)

Pyhäjärvi, Näppilä (s)

76,94 (-0,03)

Vanajavesi, Toijala (s)

79,13 (-0,06)

Kyrösjärvi (s)

82,77 (-0,37)

Kukkia, Pälkäne (lt)

86,15 (-0,27)

Längelmävesi, Kaivanto (lt)

83,49 (-0,44)

Keurusselkä (lt), Mänttä

104,82 (-0,53)

Kitusjärvi, Virrat (lt)

115,57 (-0,42)

Tarjannevesi, Visuvesi (lt)

95,19 (-0,67)

Toisvesi (lt)

97,57 (-0,26)

s = säännöstelty, lt = luonnontilainen

 

Lisätietoja:

ymparisto.fi -palvelu: Vesistöjen vedenkorkeudet ja pohjavesien vedenkorkeudet Pirkanmaalla

Pirkanmaan ELY-keskus:

  • Pintavesi: johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188 ja vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä, p. 0295 036 359
  • Pohjavesi: ylitarkastaja Annukka Galkin, p. 0295 036 323
  • www.twitter.com/pirvesi (vesiasiat Pirkanmaalla)
  • www.twitter.com/pirkanmaanely (Pirkanmaan ELY-keskus)

 

 


Alueellista tietoa