Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Puulan padotus- ja juoksutusselvityksen laatiminen käynnistynyt (Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi)

Etelä-Savon ELY-keskus on käynnistänyt Puulan padotus- ja juoksutusselvityksen laatimisen. Selvityksen tavoitteena on parantaa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumista Mäntyharjun reitin vesistöalueella. Selvityksessä pyritään löytämään Puulan säännöstelylle sopeutuva juoksutusohje, jolla voitaisiin vähentää tulvasta ja kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia Puulalla ja voimalaitoksen alapuolisessa Mäntyharjun reitin vesistössä. Selvitys tehdään yhteistyössä säännöstelyluvan haltijan, viranomaisten ja sidosryhmien kanssa.

Padotus- ja juoksutusselvityksellä haetaan ratkaisumahdollisuuksia kesän ja syksyn vedenvähyyteen ja lisääntyviin talvitulviin sekä Puulalla että alapuolisessa vesistöreitissä. Etenkin voimalaitoksen alapuolissa järvissä, kuten Vahvajärvellä ja Iso-Sämpiällä, esiintyneet voimakkaat vedenkorkeuden vaihtelut ja kesän kuivuustilanteet on koettu haitalliseksi vesistöjen virkistyskäytön kannalta.

Tavoitteena Puulan ja alapuolisen vesistöreitin vesiolojen parantaminen

Viime vuodet ovat osoittaneet, että Puulan kalenterisidonnaisen säännöstelyluvan määräyksiä tulisi ajantasaistaa. Puulan säännöstelylupa on peräisin 1960-luvulta, jolloin lumimäärät talvella olivat suuria ja tulvat esiintyivät pääsääntöisesti keväällä. Ilmastonmuutoksen myötä kevät on aikaistunut ja lumimäärät ovat jääneet joinain talvina hyvin vähäisiksi, joten säännöstelyluvan edellyttämä vedenpinnan kevätalennus on käymässä epätarkoituksenmukaiseksi. Myös ilmastonmuutoksen aiheuttama kesän kuivuusjaksojen voimistuminen ja talviaikaisten tulvien lisääntyminen aiheuttavat säännöstelyn sopeutumistarvetta.

Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää löytää sellainen säännöstelyratkaisu, jolla parannetaan vesioloja sekä Puulalla että koko alapuolisella vesistöreitillä. Säännöstelyohjeen muuttamisen vaikutuksia arvioidaan vesistöjen virkistyskäytön lisäksi erityisesti vesiluonnon ja tulvariskien kannalta. Esimerkiksi Natura 2000 -alueisiin kuuluvan Mäntyharjun reitin koskien riittävä vesitys on hyvin tärkeää uhanalaisen järvitaimenen lisääntymisen turvaamiseksi. Padotus- ja juoksutusselvityksen pohjalta ELY-keskuksella on mahdollista lähteä hakemaan säännöstelyluvan muutosta aluehallintovirastolta. Selvitys valmistuu vuoden 2019 lopulla.

Hanke toteutetaan yhteistyössä

Hankkeelle on asetettu yhteistyöryhmä, jossa ovat mukana Mikkelin, Kangasniemen, Hirvensalmen, Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntien edustajat, Kissakosken säännöstelyn luvanhaltija, Siikakosken ja Verlankosken säännöstelyjen luvanhaltija, Järvi-Suomen uittoyhdistys, Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK), Puulan ja Mäntyharjun kalastusalueet, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen ELY-keskukset ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Ryhmän ensimmäinen kokous oli 12.10.2018. Ryhmä kokoontuu selvityshankkeen aikana arviolta 3–4 kertaa.

Linkki:

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 224, varpu.rajala(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa