Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Pitkäaikaistyöttömyyden lasku jatkuu vahvana (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli lokakuun lopussa 17 124 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 2 360 vähemmän (-12 %) kuin vuosi sitten. Määrä väheni edellisestä kuusta 110:llä (-1 %). Edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni Hämeen maakunnista Kanta-Hämeessä 953:lla (-13 %) ja Päijät-Hämeessä 1 407:llä (-12 %). Työttömien työnhakijoita oli Kanta-Hämeessä lokakuun lopussa 6 433 ja Päijät-Hämeessä 10 691. Työttömyyden laskeva trendi jatkui myös kaikissa alueen kunnissa. Suhteellisesti nopeinta työttömyyden laskuvauhti edellisvuodesta oli Sysmässä (-25 %), Lopella (-24 %), Ypäjällä (-23 %), Kärkölässä (-22 %) ja Tammelassa (-21 %). Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli lokakuun lopussa 5 697, mikä on 1 495 vähemmän (-21 %) kuin vuotta aikaisemmin.  Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 6 967 eli 1 174 vähemmän (-14 %) kuin vuosi sitten. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 89 vähemmän (-4 %) kuin edellisen vuoden lokakuussa eli yhteensä 2 193.

Kokoaikaisesti lomautettuna oli lokakuun lopussa 548 henkilöä, mikä on 81 enemmän kuin kuukautta aiemmin. Edellisestä vuodesta lomautettujen määrä väheni 85:llä (-13 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 361, mikä on 66 vähemmän (-15 %) kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä lokakuun lopussa 9,8 %, mikä on 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Matalimmat työttömyysasteet olivat Lopella (4,3 %), Hausjärvellä (5,1 %) ja Hattulassa (5,5 %) ja korkeimmat Heinolassa (12,9 %) ja Lahdessa (12,7 %). Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli Hämeessä lokakuussa 13,5 % laskien edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta oli lokakuun lopussa 21,5 %.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski lokakuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (-25 %), Pohjanmaalla (-20 %), Kaakkois-Suomessa (-18 %), Etelä-Pohjanmaalla (-18 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (-18 %).

Uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi edellisvuodesta

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Hämeessä TE-toimistoon lokakuun aikana 3 270 eli 582 enemmän (22 %) kuin edellisvuonna. Uusia avoimia työpaikkoja oli eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden, prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden sekä muiden työntekijöiden ammattiryhmissä. Kaikkiaan TE-toimistossa oli lokakuussa avoinna 5 818 työpaikkaa, mikä on 1 092 enemmän (23 %) kuin vuosi sitten. Lokakuussa täytettiin kaikkiaan 1 530 työpaikkaa, joista 81 prosenttia TE-toimiston hakijalla.

TE-palveluiden piirissä oli lokakuun lopussa 9 153 henkilöä, mikä on lähes saman verran (-24) kuin vuotta aiemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu. Palveluissa olevien määrä kasvoi edellisvuodesta kuntouttavassa työtoiminnassa (+186) ja työvoimakoulutuksessa (+9). Muissa palveluissa olevien määrä oli edellisvuotta pienempi. Eniten väheni työllistettynä (-98) ja omaehtoisessa opiskelussa (-64) olevien määrä.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli Hämeessä lokakuun lopussa 26 277. Tämä on 2 384 vähemmän kuin vuosi sitten. Laajan työttömyyden lasku johtui sekä työttömien työnhakijoiden että palveluissa olevien määrän vähentymisestä.

Lisätiedot: Hämeen TE-toimisto

Johtaja Eija Mannisenmäki, puh. 0295 041 840
Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795
Palvelujohtaja Jaana Hokkanen, puh. 0295 041 564             

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159 Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi

HUOM: www.temtyollisyyskatsaus.fi -sivusto ja Hämeen työllisyyskatsaussivu http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/hame.aspx  sekä TEM:n ToimialaOnline -tilastokanta http://www2.toimialaonline.fi/ ovat toistaiseksi pois käytöstä.
 

Valtakunnallinen Työllisyyskatsaus löytyy pdf-tiedostona osoitteesta: www.tem.fi/Tyollisyyskatsaus


Alueellista tietoa