Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Pitkäaikaistyöttömien määrät edelleen voimakkaassa laskussa (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 5689 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vastaavasta vertailuajasta määrä laski 1237 henkilöllä, eli 17,9 prosentilla. Koko maassa työttömien määrä laski samalla ajanjaksolla 15,5 prosentilla.

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli lokakuussa 6,6 prosenttia. Lukema oli edelliskuukausien tapaan Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Alhaisin lukema oli edelleen Pohjanmaan ELY-keskusalueella, ollen nyt 5,8 prosenttia. Koko maassa vastaava osuus oli 8,7 prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden määrät jatkoivat lokakuussa laskuaan kaikilla ELY-alueilla. Etelä-Pohjanmaalla työttömyys laski kaikissa alueen seutukunnissa. Työttömien työnhakijoiden osuudet työvoimasta laskivat myös lähes kaikissa alueen kunnissa ja maakunnan matalin osuus oli lokakuussa Kuortaneella (3,8 %).

Pitkäaikaistyöttömien määrät ovat olleet Etelä-Pohjanmaalla voimakkaassa laskussa jo usean kuukauden ajan ja lasku jatkui voimakkaana myös lokakuussa. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuun lopussa 40,4 prosenttia vähemmän (-593 henkilöä), kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Pitkäaikaistyöttömistä yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli puolestaan 39,2 prosenttia vähemmän (-244 henkilöä), kuin vuosi sitten lokakuussa.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna lokakuussa tapahtui eniten laskua 60-64 -vuotiaiden ikäryhmässä. Työttömien työnhakijoiden määrä laski myös muissa ikäryhmissä, poikkeuksena yli 64 -vuotiaat, jossa ei tapahtunut muutosta edellisvuoden vertailuaikaan.

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa ilmoitettiin lokakuussa uusia avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Kuukauden uusien työpaikkojen määrä nousi edellisvuodesta 21,8 % ja kaikkiaan lokakuun aikana avoimena olleiden paikkojen määrä nousi vastaavalla vertailuajalla 31,7 %.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Lisää tietoa tuoreimmasta Työllisyyskatsauksesta:

Työllisyyskatsaus, lokakuu 2018 (pdf, 2,3 Mt)
http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/etelä-pohjanmaa.aspx

Lisätietoja:

  • strategiapäällikkö Timo Takala, p. 0295 027 708, etunimi.sukunimi(at)elykeskus.fi
  • kehittämispäällikkö Leena Ahonen-Lätti, p. 0295 027 544, etunimi.sukunimi(at)elykeskus.fi

Alueellista tietoa