Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Matkailun toimiala kasvaa edelleen (Pirkanmaa)

Maaseuturahasto on merkittävä maaseutualueiden kehittäjä. Matkailulla on suora työllistävä vaikutus maaseutualueille, ja lisäksi se tarjoaa sivuansioita muun yritystoiminnan yhteydessä. Maaseutumatkailun kehittämistoimintaa ja yritysten investointeja on tuettu Pirkanmaalla maaseuturahaston välityksellä noin 2 miljoonan euron edestä viimeisen kahden vuoden aikana.

Kehittämistyön tavoitteena on luoda edellytyksiä toimialan kasvulle, yrittäjien osaamisen lisääntymiselle ja toimijoiden yhteistyön vahvistumiselle. Maaseuturahaston tyypillisimpiä tuettuja kohteita ovat mökkimajoituksen kapasiteetin lisääminen, ruokapalveluihin liittyvät investoinnit sekä matkailuinfran kehittämiseen liittyvät toimet.

Pirkanmaalla maaseutuohjelman toteutusalueeksi katsotaan koko maakunta pois lukien Tampereen, Kangasalan, Nokian ja Ylöjärven kaupunkien keskustaajamien alueet. Maatilayritykset ja elintarvikkeiden ensiasteen pienet ja keskisuuret jalostusyritykset kuuluvat ilman aluerajoitusta maaseuturahoituksen piiriin koko maakunnan alueella. Yksinomaan maaseutuyritysten investointeja ja perustamisavustuksia on myönnetty yli 12 miljoonaa euroa.

Esimerkkejä rahoitetuista kohteista (pdf)

Valintajaksot Pirkanmaalla vuonna 2018:

Yritystuet

1.5.−31.7.2018
1.8.−31.10.2018

Hanketuet

1.3.−31.5.2018
1.6.−31.10.2018

 


Alueellista tietoa