Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Lapissa korjataan siltoja tänä vuonna 2,6 miljoonalla eurolla (Lappi)

Lapissa on 1348 maantiesiltaa, joista 5-10 peruskorjataan tai uusitaan vuosittain. Näiden lisäksi 25–30 sillalle tehdään pieniä ylläpitokorjauksia, kuten kaiteiden ja päällysteiden uusimisia. Siltoja korjataan vuonna 2018 noin 2,6 miljoonalla eurolla.

Tyypillinen peruskorjattava silta on 1960- tai 1970-luvulla rakennettu teräsbetoninen silta, joita Lapin silloista on lähes kolmannes. Peruskorjaustarpeeseen vaikuttavat esimerkiksi päällysteiden alla olevan vesieristeen vuotaminen, betonin rapautuminen, kaiteiden puutteet ja vauriot sekä liikuntasaumalaitteiden vauriot.

Siltojen korjaus- ja rakennustyöt ovat vilkkaimmillaan touko–lokakuussa. Tavallisesti ensin korjataan tai uusitaan sillan reunapalkit ja kaiteet, jolloin liikennehaitta on yleensä kohtalaisen pieni. Liikennejärjestelyihin enemmän vaikuttava työvaihe on vesieristeiden ja mahdollisten liikuntasaumalaitteiden uusiminen. Silloin liikenne joudutaan yleensä siirtämään toiselle ajokaistalle kaksisuuntaisena, jolloin liikenteellä oleva tila on normaalia kapeampi.

Siltojen korjaamiset ja uusimiset aiheuttavat yleensä aina häiriötä tieliikenteelle, etenkin vilkasliikenteisillä väylillä. Autoilijoiden toivotaan olevan kärsivällisiä ja tarkkaavaisia sekä noudattavan nopeusrajoituksia työmaan kohdalla, jotta onnettomuuksilta vältytään.   

Lapin ELY-keskuksen merkittävimmät sillankorjaushankkeet vuonna 2018 ovat:

  • Vähähaaran sillan korjaus valtatiellä 4 Kemissä
  • Kuijasjoen sillan korjaus maantiellä 929 ja Sammaljoen sillan korjaus maantiellä 932 Ylitorniolla
  • Riipijoen sillan korjaus maantiellä 952 Sodankylässä
  • Jouttijoen sillan korjaus kantatiellä 83 Rovaniemellä

Näiden lisäksi korjausvelkaohjelman erillisrahoituksella valtatien 21 AURORA-projektissa on käynnissä Peeran palsasillan rakentaminen, Palojoen ja Äijäjoen vanhojen siltojen uusiminen sekä Sonkajoen ja Peerajoen siltojen korjaus. Sallassa rakennetaan maantien 950 varteen uusi kevyen liikenteen silta kevyen liikenteen väylähankkeen yhteydessä. Maantien 922 Kromitien parantamishankkeessa rakennetaan kaksi uutta kevyen liikenteen alikulkukäytävää.

Liite:  Vuoden 2018 ylläpitokorjauskohteet

Lisätietoja:  siltainsinööri Jaakko Myllylä, puh. 0295 037 222


Alueellista tietoa