Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Koivuja kaadetaan vanhasta puukunjanteesta Köyliössä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Koivuja kaadetaan ja hoitoleikataan valtakunnallisesti maisemallisesti arvokkaasta puukujanteesta Köyliössä, Kirkkosaarentien (mt 12689, Säkylä) varrelta, välillä Köyliöntie (mt 2140)/Yhdystie.

Varsinais-Suomen ELY-keskus poistaa huonokuntoisia koivuja maisemallisesti arvokkaasta puukujanteesta Köyliön Kirkkosaarentien varrelta. Lisäksi parempikuntoisia koivuja hoitoleikataan ja aluskasvillisuudelle tehdään pienimuotoista raivausta. Töiden tavoitteena on pitää tiealue turvallisena ja hoitaa koivukujannetta. Puiden kaatotyöt Köyliössä aloitetaan keskiviikkona 12.12.2018 ja pyritään saattamaan loppuun perjantain 21.12. aikana.

Tarvittaessa kaatotyöhön liittyvää kantojyrsintää ja risujen ajoa suoritetaan vielä viikon 52 aikana. Kaatotyöstä saattaa aiheutua ajoittaista viivytystä tiellä liikkujille. Liikenne voidaan joutua katkaisemaan puiden kaatamisen ja tieltä raivaamisen ajaksi, kerrallaan maksimissaan 15 minuutin ajaksi. Puiden kaadot pyritään kuitenkin hoitamaan ilman liikennekatkoja. Tielläliikkujien on silti syytä ottaa tämä huomioon matkantekoaikatauluissaan.

Köyliön Kirkkosaarentien varrella sijaitsevasta koivukujanteesta poistetaan 45 kpl huonokuntoisia puita liikenneturvallisuussyistä. Työt koskevat kujanteen puustoltaan vanhinta osaa ja ovat osa meneillään olevaa kujanteen ennallistamisprosessia. Säilytettäviä puita nyt työn alla olevassa kujanteen osiossa on edelleen 95 kpl. Kaadettavat puut ovat aiemmin tehdyssä kuntomäärityksessä määritelty erittäin huonokuntoisiksi ja siksi riskiksi liikenneturvallisuudelle. Koivurivistön parempikuntoiset puut säilytetään. Kaatotyön yhteydessä parempikuntoisia koivuja hoitoleikataan ja aluskasvillisuudelle suoritetaan pienimuotoista raivausta.

Työmaan urakoitsijana toimii Entti Oy.
 

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenteen ympäristöasiantuntija Niina Anttila, p. 0295 022 781

Entti Oy, työnjohtaja Tomi Kivikorpi, p. 044 067 0022

 


Alueellista tietoa