Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueellinen merimetson yhteistyöryhmä käsitteli alueellista toimintasuunnitelmaa (Pohjalaismaakunnat)

Maanantaina 19.6.2017 järjestettiin Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueellisen merimetson yhteistyöryhmän viides kokous. Kokouksessa käsiteltiin työryhmän alle asetetun pienemmän työryhmän laatiman toimintasuunnitelman toimenpideosion luonnosta. Alueellisen toimintasuunnitelman tarkoituksena on toimia tukena poikkeuslupahakemuksille ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen poikkeuslupakäsittelyn perustana. Alueellisen toimintasuunnitelman laatimistyö jatkuu ja suunnitelma käsitellään seuraavan kerran yhteistyöryhmän kokouksessa 18.9. Tavoitteena on saada suunnitelma valmiiksi syyskuun aikana.

Alueellinen merimetson yhteistyöryhmä on asetettu valtakunnallisen merimetsoryhmän suosituksena. Ryhmien tehtävänä on asiantuntijatietoon ja paikallisten olosuhteiden tuntemukseen tukeutuen olla selvillä merimetsokannan kehittymisestä alueellaan ja tunnistaa lajiin liittyvät mahdolliset ongelma-alueet ja -tilanteet sekä etsiä aktiivisesti ongelmiin reagoivalla tavalla työskennellen alueelle sopivia, kaikkia tahoja tyydyttäviä ratkaisuja. Ryhmät voivat tarvittaessa laatia suunnitelmia tarvittavista konkreettisista toimenpiteistä ongelmien vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Ryhmä koostuu 28 alueellisesta edustajasta.

Lisätietoja:

  • Vincent Westberg, yhteistyöryhmän puheenjohtaja, 0295 027 956
  • Lotta Haldin, yhteistyöryhmän sihteeri, 0295 027 792

Alueellista tietoa