Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kesän 2017 leväseuranta on alkanut (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Kesäkuun alusta syyskuun loppuun kestävä valtakunnallinen leväseuranta käynnistyi jälleen tällä viikolla (vko 22). Seurannan aikana havainnoidaan sinilevien esiintymistä Suomen järvissä ja merialueilla. Lounais-Suomessa vakioseuranta koostuu 40 havainnointipaikasta, joista 17 sijaitsee sisävesi- ja 23 merialueilla. Osa havaintopaikoista on ollut seurannassa mukana jo vuodesta 1998.

Vakiohavainnoitsijat arvioivat havaintopaikkojen sinilevätilanteen viikoittain neliportaisella asteikolla (0-3) vedessä näkyvä levän mukaan. Havainnot Lounais-Suomen levätilanteesta kootaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. Niiden pohjalta julkaistaan katsaus levätilanteesta joka torstai (www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Levätilanne). Lisäksi Suomen Ympäristökeskus (SYKE) julkaisee torstaisin valtakunnallisen leväkatsauksen (http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Levatilannekatsaukset).

Levähavainnot tallennetaan Järvi-Meriwiki -palveluun, joka on Suomen Ympäristökeskuksen perustama tietokanta Suomen järvi- ja merialueista (www.jarviwiki.fi). Palvelusta on löydettävissä monipuolisesti tietoa ja havaintoja kaikista Suomen järvistä, joiden pinta-ala ylittää hehtaarin.

Viileä kevät pitänyt levätilanteen rauhallisena

Lounais-Suomen vakioseurannassa ei havaittu tällä viikolla sinilevää yhdelläkään havaintopaikalla. Sinilevämäärät ovat yleensäkin tähän vuodenaikaan vähäisiä ja viileä kevät on osaltaan hillinnyt sinilevien runsastumista.

Joidenkin kasvilajien siitepöly saattaa veden pinnalle keräytyessään muistuttaa leväesiintymää. Männyn kukinta on käynnissä ja siitepölyä on paikoitellen hyvinkin runsaasti. Väriltään männyn siitepöly on kellertävää tai vaalean ruskeaa ja hajoava siitepölymassa usein haisee voimakkaasti. Siitepöly muodostaa veden pinnalle laskeutuessaan sinileväesiintymän kaltaisia raitoja ja kasautumia.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja ympäri Lounais-Suomea. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta https://www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/. Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää myös näyte analysoitavaksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Ennen levänäytteen lähettämisestä tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen (0295 022 530).


 

Lisätietoja:

Sanna Kipinä-Salokannel         puh. 0295 022 879


Alueellista tietoa