Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pirkanmaalla kesän päällystystyöt käynnistyvät Kurusta Parkanoon johtavalla tiellä (Pirkanmaa)

Koleasta kevätsäästä huolimatta kesän päällystystyöt ovat Pirkanmaalla käynnistymässä. Ensimmäisenä töihin käydään käsiksi Kurusta Parkanoon johtavalla maantie 332:lla. Kurun ja Parkanon välinen 43 kilometrin pituinen tieosuus on päällystysmäärältään Pirkanmaan 2010-luvun suurin yksittäinen päällystyskohde.

Päällystämisen lisäksi Kurun ja Parkanon välisestä osuudesta noin 20 kilometrin tieosuudella tehdään myös rakenteenparantamistöitä sekoitusjyrsimällä nykyistä rakennetta ja lisäämällä paikoin mursketta tien kantavaan kerrokseen. Jyrsintää edeltävänä oheistyönä rakenteesta poistetaan maakiviä ja parannetaan kuivatusta.

Parantamistyön laajuuden vuoksi tiellä voi samanaikaisesti olla useita toimijoita, ja liikenne voi pysähdellä useammassa tien eri kohdassa. Tienkäyttäjien kannattaa varautua pysähdyksiin ja tavanomaista alhaisempiin nopeusrajoituksiin. Urakassa on myös käytössä saattoauto, joka ohjaa liikenteen turvallisesti työmaan ohi.

Urakka alkoi kuluvan viikon maanantaina reunapalteen poistotöillä. Maantie 332:n sekoitusjyrsintätyöt käynnistyvät viikolla 21. Varsinaiset päällystystyöt pääsevät käyntiin toukokuun lopussa. Tienparannustöiden on arvioitu valmistuvan Kuru–Parkano välillä heinäkuun loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Lemminkäinen Infra Oy.

Kuru–Parkano-maantieosuuden tienparannus- ja päällystystyöt tehdään kokonaisuudessaan hallituksen myöntämällä liikenneväylien korjausvelkarahoituksella. Korjausvelkarahoituksella kyetään Pirkanmaalla tänä vuonna tekemään vielä kaksi muutakin rakenteenparantamiskohdetta. Näistä Maantie 346 Kotala–Innala alkaa heinäkuussa ja Maantie 322 Luopioinen–Pohja elokuussa.

Lisätietoja:

  • ELY-keskuksen projektipäällikkö Ossi Saarinen, p. 0295 036 292

Alueellista tietoa