Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Tenojokivarresta tilan omistavat ulkopaikkakuntalaiset voivat varata kalastusluvan erityiskiintiöstä (Lappi)

Tenojoen kalastuslupien erityiskiintiö Tenojokivarren tilanomistajille tulee varattavaksi tänään. Erityiskiintiöstä lupia voivat varata muualla kuin Tenojoen vesistön jokilaaksoissa asuvat kalastusoikeuden haltijat. Kiintiöön kuuluu 1660 venekalastuslupaa ja 1660 rantakalastuslupaa.

Erityiskiintiön luvat varataan osoitteessa www.tenonkalaluvat.fi/tilanomistaja_kirjaudu. Luvat lunastetaan ja maksetaan Lapin ELY-keskuksen paikallislupien myyntipisteessä Utsjoella osoitteessa Nuorgamintie 7. Erityiskiintiöstä varattu venelupa maksaa 10 euroa ja rantakalastuslupa 5 euroa kalastusvuorokaudessa. Lupien lunastamisen yhteydessä tarkistetaan lupien ostajan kiinteistöomistus ja henkilöllisyys.

Lupien varaamista varten tilanomistajan on tiedettävä kiinteistötunnuksensa, joka on kiinteistörekisteriotteessa ja jonka saa tarvittaessa maanmittauslaitokselta. Kiinteistötunnuksen avulla omistaja saa lupamyyntijärjestelmästä sähköpostiinsa salasanan, jolla hän kirjautuu ensimmäisen kerran järjestelmään.

Lunastettavissa olevien lupien lukumäärä määräytyy kiinteistöomistuksen mukaan. Utsjoen kirkonkylän, Outakosken, Vetsikon ja Nuorgamin osakaskuntien osuusluvusta tilanomistaja saa kalastuslupia, jos hänen kiinteistöllään on vähintään 0,5 yksikköä manttaalia. Sen jälkeen lisälupia saa aina, kun osuusluku kasvaa 14 yksikköä. Lupamyyntisivuilta löytyy taulukko, josta selviää laskentaperusteet osuuslukujen mukaisille lupavuorokausien määrille.

Muilla yhteisesti omistetuilla alueilla tai yksityisillä vesialueilla käytetään osuuslukuja tai manttaalilukua, jotka muunnetaan vastaamaan neljän suuren osakaskuntien osuusluvun esitystapaa. Käytännössä muunto tarkoittaa osuus- tai manttaaliluvun kertomista 10 000:lla.

Lupamyyntijärjestelmä käyttää apunaan Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisterin tietoja. Kiinteistörekisterin avulla on saatu arvio lupaan oikeutettujen kiinteistöjen omistuksen kokonaismäärästä ja määritelty tällä perusteella lupavuorokausiin käytettävä kerroin (14).  Kiinteistörekisterin tiedot on pyritty saamaan ajan tasalle, mutta joissain poikkeustapauksissa voidaan tarvita lisätietoa kiinteistön omistuksesta.

Erityiskiintiön lupia voi varata järjestelmästä kalastuskauden ajan kalastusta edeltävän viikon perjantaihin klo 15 saakka. Sen jälkeen varaamattomat erityiskiintiön luvat vapautuvat matkailukalastuskiintiöön myytäviksi.

Matkailukalastajien lupakaupasta voi ostaa lupia aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti tänään klo 14.00 alkaen.

Norjan lupakauppa aukeaa tämän hetkisen tiedon mukaan 12.5 klo 00.00.

Lisätietoja
Kalatalousasiantuntija Kare Koivisto, puh. 0295 037 067
kare.koivisto(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa