Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueellinen merimetson yhteistyöryhmä käsitteli alueellista toimintasuunnitelmaa (Pohjalaismaakunnat)

Perjantaina 5.5.2017 järjestettiin Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueellisen merimetson yhteistyöryhmän neljäs kokous. Kokouksessa käsiteltiin työryhmän alle asetetun pienemmän työryhmän laatiman toimintasuunnitelman osien luonnos. Alueellisen toimintasuunnitelman tarkoituksena on toimia Varsinais-Suomen ELY-keskuksen poikkeuslupakäsittelyn perustana. Alueellisen toimintasuunnitelman laatimistyö jatkuu ja suunnitelma käsitellään seuraavan kerran yhteistyöryhmän kokouksessa 19.6.

Alueellinen merimetson yhteistyöryhmä on asetettu Henrikssonin valtakunnallisen merimetsoryhmän suosituksena. Ryhmien tehtävänä on asiantuntijatietoon ja paikallisten olosuhteiden tuntemukseen tukeutuen olla selvillä merimetsokannan kehittymisestä alueellaan ja tunnistaa lajiin liittyvät mahdolliset ongelma-alueet ja -tilanteet sekä etsiä aktiivisesti ongelmiin reagoivalla tavalla työskennellen alueelle sopivia, kaikkia tahoja tyydyttäviä ratkaisuja. Ryhmät voivat tarvittaessa laatia suunnitelmia tarvittavista konkreettisista toimenpiteistä ongelmien vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Ryhmä koostuu 28 alueellisesta edustajasta.

Lisätietoja:

  • Vincent Westberg, yhteistyöryhmän puheenjohtaja, 0295 027 956
  • Lotta Haldin, yhteistyöryhmän sihteeri, 0295 027 792

Alueellista tietoa