Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kevyen liikenteen riskit syytä muistaa kesäkeleillä (Keski-Suomi)

Jos on talvella pimeää ja liukasta, ei liikenne ole vailla vaaroja kesälläkään. Kevyen liikenteen lisääntyminen ja hirvieläinten aktiivisuus yhdistettynä kasvaviin nopeuksiin saattavat paikoitellen jopa suurentaa onnettomuusriskiä talviaikaan verrattuna.

Hirvieläinten liikkuminen on jälleen aktivoitunut kesälaitumille siirtymisen myötä. Poliisin tilastojen mukaan hirvieläinonnettomuudet kasvavat selvästi hiljaisten talvikuukausien jälkeen huhti-toukokuussa. Onnettomuustilastojen huippu saavutetaan kuitenkin vasta syksyllä.

– Tilannenopeuden alentaminen etenkin hämärällä ja pimeässä antaa pelivaraa niin hirvi- kuin muidenkin onnettomuuksien varalta, liikenneturvallisuusinsinööri Anne-Maria Pesonen painottaa ELY-keskuksesta.

Määräyksien tarkoituksena on parantaa turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi antoi 1.7.2016 voimaan tulleen ja tieliikennelakiin perustuvan määräyksen kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakenteesta ja varusteista. Tässä keskeisiä poimintoja pyöräilyä koskien:

  • Polkupyörässä tulee olla etu- ja takaheijastin sekä sivuheijastimet.
  • Heijastimien väritys on määritelty riippuen siitä, missä ne pyörässä sijaitsevat.
  • Pimeällä pyörässä tulee olla valkoista tai vaaleaa valoa eteenpäin näyttävä valaisin.

– Vuonna 2015 liikenteessä kuolleista 10 % ja loukkaantuneista 13 % oli pyöräilijöitä. Pyöräilijä ei käyttänyt kypärää 79 %:ssa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa. Jos kypärä olisi ollut päässä, menehtyneistä yli 40 % olisi pelastunut joko todennäköisesti tai mahdollisesti. Yhteensä tuona vuonna kuoli pyöräilyonnettomuudessa 29 henkilöä, Pesonen kertoo.

Edellisten lukujen lisäksi lukematon määrä vakavia ja lievempiä päähän kohdistuneita vammoja on vältetty kypärää käyttämällä ja toisaalta monta vammaa on syntynyt, kun kypärä ei ole ollut päässä. Tyypillisin pyöräilijällä onnettomuuksia aiheuttava riskitekijä on havaintovirhe.

Tieliikennelaki velvoittaa myös kävelijää

Kaikkien tienkäyttäjien – jalankulkijat mukaan lukien – on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

– Suojatielle astuvan jalankulkijan on oltava varovainen. Hänen pitää huomioida lähestyvän ajoneuvon etäisyys ja nopeus. Suojatie pitää myös ylittää tarpeettomasti viivyttelemättä, Pesonen toteaa.

Taajamien kävelykaduilla pyöräilijän on annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Kävelykadulla saa pyöräillä, mutta ajaminen on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä nopeus saa ylittää 20 km/h.

Kevyen liikenteen kannalta kaikkein tärkein liikenneturvallisuusinsinöörin antama lakiin perustuva ohje on vanha tuttu.

– Autoilijan on annettava jalankulkijalle, pyöräilijälle tai mopoilijalle turvallinen tila ohitus- tai vastaantulotilanteissa.

Lisätietoja:

Liikenneturvallisuusinsinööri
Anne-Maria Pesonen
p. 0295 024 709
Keski-Suomen ELY-keskus


Alueellista tietoa