Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kainuun ELY-keskuksen rahoituskatsaus, tammi−maaliskuu 2017 (Kainuu)

Teemahanke vauhdittaa kainuulaisen metsäbiotalouden kasvua ja työpaikkojen syntyä

Istuva hallitus tavoittelee Suomen edelläkävijyyttä bio- ja kiertotaloudessa sekä kotimaisen puun käytön lisäämistä. Kansallisen biotalousstrategia visioi biotalouden kestävien ratkaisujen luovan perustan Suomen hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle.

Puu on Kainuun merkittävin uusiutuva luonnonvara, ja alueen metsät kasvavat enemmän kuin koskaan. Vain Lapissa on enemmän metsää asukasta kohden. Jotta puun tarjoamat mahdollisuudet saataisiin hyödynnettyä ja vaikutukset kohdistettua alueelle, on laadittu Kainuun metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelma 2016−2020. Ohjelma kokoaa yhteen Kainuun metsäbiotaloutta linjaavan Kainuun biotalousstrategian, Kainuun metsäohjelman ja Kainuun alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman keskeiset päämäärät.

−Käynnistymässä olevan MetsäBio-teemahankkeen tavoite on pistää toimeksi metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman tavoitteita, eli hankkeella edistetään kainuulaista metsäbiotaloutta sekä uusiutuvan energian käyttöä, kertoo teemahankkeen projektipäällikkö Arto Saari.

Käytännössä edistäminen tapahtuu siten, että MetsäBio-hankkeen aikana käynnistetään useita kehittämishankkeita, jotka jatkavat toimintaansa itse teemahankkeen päätyttyä.

−Kaiken kaikkiaan hankkeiden myötävaikutuksella on mahdollista luoda 1300 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä, Saari kertoo.

Työpaikat syntyvät tehtaisiin, puun jalostuksen ympärille sekä konkreettisesti metsään, kun hakkuumääriä voidaan kasvattaa kysynnän lisääntymisen myötä. 

−Tarkoituksena on, että Kainuussa ei vain tuoteta perusraaka-ainetta, vaan puu jalostetaan jo alueella mahdollisimman pitkälle vientituotteeksi, Suomen metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö Tuomo Mikkonen sanoo.

Pohjoisen voima piilee Mikkosen mukaan havupuissa, joiden yli 300 ainesosasta voidaan tuottaa muun muassa kosmetiikkaa ja lääkeaineita. Myös lähestulkoon kaikki muovi on korvattavissa puuperäisillä raaka-aineilla.

−Metsiä ei voi siirtää halvemman tuotannon maihin, joten jos investoija tulee Kainuuseen, myös työpaikat syntyvät Kainuuseen, Mikkonen toteaa.

ELY-keskus on hyväksynyt MetsäBio-teemahankkeelle Maaseuturahaston kehittämishanketukea 203 780 euroa. Vuoden 2017 alussa alkanut hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun. Hanke on Kainuun Edun, Suomen metsäkeskuksen ja Kajaanin yliopistokeskuksen yhteinen, ja sitä koordinoi Suomen metsäkeskus.

ELY-keskus hyväksyi Kainuuseen rahoitusta tammi−maaliskuussa 2,6 miljoonaa euroa

Kainuun ELY-keskus hyväksyi tammi−maaliskuussa rahoitusta 57 eri hankkeelle. Myönnetyn rahoituksen kokonaissumma on yhteensä 2 606 626 euroa. Suurin tuki (347 069 euroa) myönnettiin Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:lle, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitokselle ja Kainuun sote-kuntayhtymälle digitaalisen osaamisen kehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa ja palveluissa Kainuussa. Tuki myönnettiin Euroopan sosiaalirahastosta.


Alueellista tietoa