Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Kuntalaisten mielipiteitä liikenneturvallisuudesta kartoitetaan Nilakan kunnissa (Pohjois-Savo)

Nilakan kuntien alueelle Keiteleelle, Pielavedelle, Tervoon ja Vesannolle laaditaan uusi liikenneturvallisuussuunnitelma. Kuntalaisten mielipiteet ja kokemukset ovat tärkeä lähtökohta suunnitelman laadinnassa.

Suunnittelun tueksi tarvitaan kuntalaisten kokemuksia kuntien liikenneturvallisuuden nykytilasta ja liikkumismahdollisuuksista. Näitä kokemuksia kartoitetaan kuntalaisille, koululaisille tai muutoin alueella liikkuville järjestettävällä kyselyllä. Kyselyllä selvitetään vastaajien liikkumistottumuksia ja niitä asioita, jotka mahdollisesti aiheuttavat turvattomuutta liikenteessä sekä vaaralliseksi tai ongelmalliseksi koettuja paikkoja, jotka eivät välttämättä ilmene onnettomuustilastoista. Kyselyn avulla on myös mahdollisuus tuoda suunnittelijoiden tietoon ne liikenteen paikat, joissa liikkuminen tuntuu turvattomalta esimerkiksi lukuisten "läheltä piti" -tilanteiden takia tai korkeiden ajonopeuksien vuoksi. Kyselyssä kuntalaisilla on mahdollisuus kertoa, mitkä ovat eri kulkumuotoihin kohdistuvat ongelmat ja muut turvattomuutta aiheuttavat asiat. Kyselyllä kartoitetaan myös vastaajien omia liikkumisvalintoja ja liikennekäyttäytymistä.

Kyselyyn toivotaan vastauksia koululaisilta

Kyselyssä on oma osio koululaisille, jossa pyritään selvittämään, millaiseksi koululaiset kokevat koulumatkansa. Kyselyn avulla halutaan saada tietoon koululaisille hankalat ja turvattomat liikenteen kohdat. Koululaisille suunnatusta kyselystä tiedotetaan suoraan kouluille.

Kyselyihin voi vastata 14.5.2017 asti

Kyselyyn voi vastata netin kautta: https://maptionnaire.com/fi/2282/

Linkit kyselyihin löytyvät myös kuntien internetsivuilta.

Suunnitelman tavoite

Suunnitelman tavoitteena on laatia toteutusmahdollisuuksiltaan realistinen ja käytännönläheinen suunnitelma turvallisen ja kestävän liikkumisen parantamiseksi Nilakan kuntien alueella. Suunnitelmassa laaditaan analyysi liikenneturvallisuuden nykytilanteesta, suunnitellaan uusia liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä, laaditaan kunnille liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmat sekä tuetaan kuntien liikenneturvallisuusryhmien toimintaa.

Liikenneturvallisuustyön visiona on, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tämän vision konkretisoimiseksi asetetaan tavoitteet ja painopistealueet alueen ja kuntien liikenneturvallisuustyölle.

Suunnitelman laatijat ja aikataulu

Suunnitelman tilaajia ovat Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Keiteleen, Pielaveden, Tervon ja Vesannon kunnat. Lisäksi suunnitelman laatimiseen osallistuvat Liikenneturvan ja poliisin edustajat. Suunnitelmaa laativa konsultti on Destia Oy. Liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen aloitettiin maaliskuussa 2017 ja se valmistuu huhtikuussa 2018.

 

Lisätietoja suunnitelmasta antavat

Juho Nuutinen, Keiteleen kunta, [email protected], p. 0400 575 169

Jukka Korhonen, Tervon kunta, [email protected], p. 044 749 9350

Juha Vainikainen, Pielaveden kunta, [email protected], p. 040 489 4834

Juha Soininen, Vesannon kunta, [email protected], p. 0500 675 247

Kyllikki Komulainen, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
[email protected], p. 0295 026 729

Jutta-Leea Ylönen, Destia Oy,[email protected], p. 040 844 6164

 


Alueellista tietoa