Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto Mäkelä Alu Oy:n valimon ja profiilituotannon tuotantokapasiteetin laajentamishankkeen YVA-selostuksesta (Etelä-Pohjanmaa)

Mäkelä Alu Oy Alajärvellä toimitti 2.2.2017 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jossa on arvioitu Mäkelä Alu Oy:n valimon ja profiilituotannon laajentamisvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia.

Arviointiselostuksesta saatiin kuusi lausuntoa. Mielipiteitä ei esitetty. ELY-keskus antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta 5.4.2017. ELY-keskus piti arviointiselostusta riittävänä, mutta katsoi kuitenkin, että lähtötietojen esittämiseen olisi voinut kiinnittää enemmän huomiota, samoin vaikutusalueen ja –kohteen herkkyyden määrittelyyn ja perusteluihin. Myös vaikutusten merkittävyyden olisi voinut kuvata selkeämmin vaihtoehtojen vertailussa.

Kyseisen hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyi yhteysviranomaisen lausuntoon. Hanketta koskevasta ympäristölupapäätöksestä tulee käydä ilmi, kuinka arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon. Arviointiselostus sekä ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta

www.ymparisto.fi/makelaaluYVA

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Päivi Saari, puh. 0295 028 031

Alueellista tietoa