Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pohjois-Pohjanmaalla varaudutaan kevään tulviin (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tekemät jokijäämittaukset osoittavat, että etenkin maakunnan eteläosan joissa on paksut jäät. Tämän vuoksi ELY-keskus on käynnistänyt jääsahaukset Lesti-, Kala-, Malis- ja Pyhäjoella. Myös Kiiminkijoella sahataan jääpatoalttiita paikkoja, mikäli jäänpaksuus on riittävä. Sahauksilla pyritään siihen, että jokijäät pääsisivät purkautumaan hallitusti, eivätkä patoutuisi ja muodostaisi jääpatotulvia riskikohteille.

Tällä hetkellä lumen vesiarvo maakunnassamme vastaa pitkän havaintojakson keskiarvoa. Jokien virtaama lähtee kasvuun, kun sulaminen käynnistyy kunnolla yöpakkasten hellitettyä. Maakunnan eteläosan säännöstellyissä järvissä, kuten esim. Uljuan ja Hautaperän tekojärvessä vedenpinta on juuri nyt alhaalla. Pohjoisemmassa esim. Iijoen vesistössä järvien pinnan lasku on käynnissä par aikaa. Järvet täytetään sulamisvesillä huhti- ja toukokuun aikana kesäkorkeuksiinsa.

Kevään tulvan suuruus ja ajankohta riippuvat sulamisnopeudesta ja sulamisajankohdan sääolosuhteista, joten tulvan ennustamiseen tässä vaiheessa liittyy vielä paljon epävarmuutta. Nopea sulaminen runsaine sateineen kasvattaa kevään tulvariskiä.

Vesitilannetta voi seurata verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/vesistoennusteet sekä Twitterissä tilillä @POPTulvat.

Lisätietoja:

Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 504 7071 (kokonaistilanne)

Johtava vesitalousasiantuntija Timo Karjalainen, 040-766 0574 (operatiiviset tulvantorjuntatoimenpiteet, esim. jääsahaukset)

Vesitalousasiantuntija Kaisa Kettunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 713 9242 (Pyhäjoki ja eteläisemmät joet)

Vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 396 3006 (Siikajoki ja pohjoisemmat joet)


Alueellista tietoa